ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή
 
Κεφαλαιο 1

 
  Ιστορική ανασκόπηση των κεφαλαλγιών.
Θ.Ιορδανίδης.
Κεφαλαιο 2

 
    Κατάταξη κεφαλαλγιών
Χ. Μικρόπουλος.
Κεφαλαιο 3


 
  Η κεφαλαλγία ως σύμπτωμα και ως νόσος.
Η προσέγγιση του κεφαλαλγικού ασθενούς.
Δ.Δ Μητσικώστας.

Κεφαλαιο 4

 
  Η επιδημιολογία των κεφαλαλγιών.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφαλαιο 5
 
  Γενετική των κεφαλαλγιών.
Δ. Βασιλόπουλος. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ημικρανία
 
Κεφάλαιο 6.1

 
  Οι θεωρίες αιτιοπαθογένειας της ημικρανίας.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 6.2

 
  Ο ρόλος της σεροτονίνης, των υποδοχέων της σεροτονίνης και των αιμοπεταλίων στην ημικρανία.
Δ.Δ Μητσικώστας, Α.Ηλίας.
Κεφάλαιο 6.3

 
  Νευροφυσιολογικές παράμετροι στην ημικρανία.
Ν.Ι.Τριανταφύλλου
 
Κεφάλαιο 6.4

 
  Σύνοψη των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών της ημικρανίας.
Α.Ηλίας, Δ.Δ Μητσικώστας
Κεφάλαιο 7

 
  Κλινική εικόνα, κλινικές μορφές και διάγνωση ημικρανίας.
Δ.Δ Μητσικώστας
Κεφάλαιο 8

 
  Η θεραπεία της ημικρανίας.
Δ.Δ Μητσικώστας
 
Κεφάλαιο 9

 
  Ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ημικρανία.
Α.Θωμάς
 


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως

Κεφάλαιο 10

 
  Αιτιοπαθογένεια κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.
Δ.Δ Μητσικώστας.
 
Κεφάλαιο 11

 
  Κλινική εικόνα, κλινικές μορφές και διάγνωση κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.
Δ.Δ Μητσικώστας.
 
Κεφάλαιο 12

 
  Θεραπεία κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.
Δ.Δ Μητσικώστας.
 
Κεφάλαιο 13

 
  Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία στην κεφαλαλγία τύπου τάσεως.
Α.Θωμάς.
 


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρθροιστική Κεφαλαλγία

 
Κεφάλαιο 14

 
  Αιτιοπαθογένεια αρθροιστικής κεφαλαλγίας.
Σ. Γκατζώνης.
Κεφάλαιο 15

 
  Κλινική εικόνα, κλινικές μορφές και διάγνωση αρθροιστικής κεφαλαλγίας. 
Λ. Πουγγίας.
 
Κεφάλαιο 16

 
  Θεραπεία αρθροιστικής κεφαλαλγίας.
Λ .Πουγγίας.
Κεφάλαιο 17

 
  Χρόνια παροξυσμική ημικρανία.
Λ.Πουγγίας.
 


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Προσωποπαλγίες

 
Κεφάλαιο 18   Προσωποπαλγίες.
Γ. Φακίτσας.ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Οι συνηθέστερες δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες.

Κεφαλαιο 19

 
  Μετατραυματική κεφαλαλγία.
Δ.Ι. Μπουράμας.
Κεφαλαιο 20

 
   Όγκοι κεφαλής - εγκεφάλου και κεφαλαλγία.
Γ. Στράντζαλης.
Κεφαλαιο 21
 
 
  Κεφαλαλγία και νοσήματα του συνδετικού ιστού.
Π.Π. Σφηκάκης, Δ.Δ. Μητσικώστας.
Κεφαλαιο 22

 
  Κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών.
Δ.Δ. Μητσικώστας.
Κεφαλαιο 23
 
  Άλλες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες.
Δ.Δ. Μητσικώστας.


 
Πρόλογος
Οι κεφαλαλγίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι πρωτοπαθείς και καλοήθεις καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν «σκοτώνουν». Επειδή συχνά η σοβαρότητα μιας πάθησης μετριέται με γνώμονα τη θνητότητά της, η χρόνια κεφαλαλγία μέχρι πριν λίγα χρόνια εθεωρείτο ασήμαντη αιτία για να ζητήσει κανείς ιατρική βοήθεια. Αυτό ήταν άποψη ιατρών και ασθενών και ως ένα βαθμό διακατέχει αμφότερες τις πλευρές έως και σήμερα. Η θεώρηση όμως των πραγμάτων έχει πλέον τροποποιηθει και νέες παραμέτροι συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό της δημόσιας υγείας ενός πληθυσμού. Ετσι, παθήσεις συχνές, οι οποίες δεν είναι θανατηφόρες, αλλά τροποποιούν στο χειρότερο την ποιότητα ζωής των ασθενών, απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες αδιαφιλονίκητα συγκαταλέγονται στις παθήσεις αυτής της κατηγορίας. Από την άλλη πλευρά η κεφαλαλγία μπορεί να αποτελεί τη μόνη εκδήλωση μιας επικίνδυνης για τη ζωή πάθησης και ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά εκείνα, που καθιστούν μια κεφαλαλγια «ανησυχητική». Ο σκοπός, επομένως, του βιβλίου αυτού είναι να περιγραψει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια τα κλινικά χαρακτηριστικά και τις θεραπευτικές μεθόδους των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών. Να σκιαγραφήσει, επίσης, τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται η παγκόσμια έρευναόσον αφορά την αιτιοπαθογένεια τους. Δεν απευθύνεται σε κάποιο ειδικό κοινό μέσα στον ιατρικό κόσμο. Η κεφαλαλγία είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα και σχεδόν όλες οι ειδικότητες της Ιατρικής έρχονται σε επαφή με κεφαλαλγικούς ασθενείς. Οι συγγραφείς του βιβλίου θα ήταν ευτυχείς, αν πράγματι αυτή η προσπάθεια απέδιδε ακριβώς σ’αυτό το σημείο, στη δημιουργία δηλαδή μιας καθαρής αντίληψης στο χειρισμό των ασθενών με κεφαλαλγία.

Είναι προφανές πως πρόκειται γαι μια ομαδική εργασία και αισθάνομαι πραγματικά υπόχρεος σ’ αυτούς που συνεργάστηκαν. Χωρίς το δικό τους κόπο και τη δική τους γνώση δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί αυτός ο τόμος. Ανέπτυξαν όλοι τους θέματα που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό τους αντικείμενο και όχι μόνο με τον τίτλο τους. Ας σημειωθεί δε ότι πολλοί από αυτούς υπήρξαν καθηγητές μου κι αυτό δίνει, παραστατικά νομίζω, το μέτρο και την ποιότητα των σχέσεων. Τους ευχαριστώ θερμά όλους.

Ευχαριστώ επίσης τις φαρμακευτικές εταιρείες Cana A.E (Zeneca0, Ciba-Geigy, Glaxo-Wellcome, Lundbeck, Sanofi Winthrop και Synthelabo για την οικονομική τους συμβολή στην ολοκλήρωση της έκδοσης. Τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, για την άρτια πραγματοποίηση της έκδοσης, και τη Δήμητρα Γκίκα, για τη σημαντική βοήθειά της στη δακτυλογράφηση των κειμένων, ευχαριστώ επίσης θερμά.Συμμετέχοντες Συγγραφείς

Δημήτρης Βασιλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Νευρογενετικής και Μοριακής Νευρολογίας Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα.

Στέργιος - Στυλιανός Γκατζώνης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής, Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα.

Αχιλλέας Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

Αλέξης Θωμάς
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευροψυχιατρικό Θεραπευτήριο «Αναγέννηση», Λάρισα.

Θεόδωρος Ιορδανίδης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Υποναύαρχος Ιατρός ε.α., Αθήνα.

Δήμος - Δημήτριος Μητσικώστας
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρείο Κεφαλαλγίας και Επιληψίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα.

Χαράλαμπος Μικρόπουλος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Αθήνα.

Δήμος Μπουράμας
Νευροχειρουργική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα.

Λάζαρος Πουγγίας
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρείο Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.

Γιώργος Στράντζαλης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευροχειρουργική Κλινική Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα.

Πέτρος Σφηκάκης
Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Λαικό», Αθήνα.

Νίκος Τριανταφύλλου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

Γιάννης Φακίτσας
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Γναθοχειρουργική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα.

 
 


ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή
 
Κεφαλαιο 1

 
  Κατάταξη των κεφαλαλγιών.
Δ.Δ Μητσικώστας.

Κεφαλαιο 2

 
  Η κεφαλαλγία ως σύμπτωμα και ως νόσος.
Η προσέγγιση του κεφαλαλγικού ασθενούς.
Δ.Δ Μητσικώστας.

Κεφαλαιο 3

 
    Επιδημιολογία των κεφαλαλγιών.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφαλαιο 4

 
  Γενετική των κεφαλαλγιών
Γ.Μ. Χατζηγεωργίου.
Κεφαλαιο 5
 
  Ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την κεφαλαλγία.
Α. Θωμάς.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ημικρανία

Κεφάλαιο 6


 
  Αιτιοπαθογένειας της ημικρανίας.
Ι. Νευρομεταβιβαστές και υποδοχείς.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 7
 

 
  Αιτιοπαθογένειας της ημικρανίας.
ΙΙ. Νευροφυσιολογική προσέγγιση.
Ν.Griffin, H. Kaube, E. Αναγνώστου.
Κεφάλαιο 8
 

 
  Αιτιοπαθογένειας της ημικρανίας.
ΙΙΙ. Σύνθεση - Συμπέρασμα.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 9
 
 
  Κλινική εικόνα ημικρανίας.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 10   Θεραπεία της ημικρανίας.
Μ. Βικελής, Δ.Δ Μητσικώστας.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως

Κεφάλαιο 11

 
  Αιτιοπαθογένεια κεφαλαλγίας τύπου τάσεως. 
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 12

 
   Κλινική εικόνα, κλινικές μορφές και διάγνωση κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.
Δ.Δ Μητσικώστας.
Κεφάλαιο 13
 
  Θεραπεία της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.
Δ.Δ Μητσικώστας, Μ. Βικελής.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρθροιστικές κεφαλαλγίες και άλλα σπάνια σύνδρομα πρωτοπαθών κεφαλαλγιών.

Κεφάλαιο 14

 
  Αιτιοπαθογένεια αρθροιστικής κεφαλαλγίας.
Α. Λεονάρδος, Σ. Γκατζώνης.
Κεφάλαιο 15

 
  Κλινική εικόνα, κλινικές μορφές και διάγνωση των αρθροιστικών κεφαλαλγιών. 
Λ. Πουγγίας.
 
Κεφάλαιο 16

 
  Θεραπεία της αρθροιστικής κεφαλαλγίας.
Δ.Δ Μητσικώστας, Μ. Βικελής
Κεφάλαιο 17
 
  Σπάνια σύνδρομα πρωτοπαθών κεφαλαλγιών.
Δ.Δ Μητσικώστας.ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Νευραλγίες προσώπου και κεφαλής.

Κεφάλαιο 18

 
    Λειτουργικές διαταραχές του στοματογναθικού συστήματος. 
Β. Δρούκας.
 
Κεφάλαιο 19

 
  Κρανιακές νευραλγίες.
Β. Δρούκας.ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες.

Κεφαλαιο 20

 
  Νευροχειρουργικές παθήσεις και κεφαλαλγία.
Γ. Στράντζαλης, Στ. Κορφιάς.

Κεφαλαιο 21

 
  Η κεφαλαλγία στα νοσήματα του συνδετικού ιστού.
Π.Π. Σφηκάκης.
Κεφαλαιο 22

 
  Κεφαλαλγία και κατάχρηση αναλγητικών. 
Δ.Δ. Μητσικώστας.
Κεφαλαιο 23

 
  Άλλες ενδιαφέρουσες δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες.
Δ.Δ. Μητσικώστας
Κεφαλαιο 24
 
  Η κεφαλαλγία σε παιδιά και εφήβους.
Δ.Α. Δαμιανός.Πρόλογος
Διάβασα πάλι τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης. Αναλογίστηκα τις διαφορές. Αφορούν τόπο, χρόνο, νοοτροπία, συνεργασίες. Και κόπο. Είναι δυσκολότερο τελικά να εμπλουτίζεις –επεκτείνεις, απ’ το να χτίζεις εξαρχής, μια παλιά γνώση στις φυσικές επιστήμες. Όμως, στο χώρο της βιοϊατρικής, το γραπτό έχει πλέον πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης και η ανανέωση είναι δηλωτική μιας συνέχειας, προαιρετικής μεν αλλά επίσης βραχύβιας, συντομότερης μάλιστα κάθε φορά. Κι αυτό, επειδή η γνώση έγινε εξαιρετικά αιχμηρή και εύθραυστη. Μετά από μι αμακρά περίοδο μακάριας αδράνειας χιλιάδων ετών, τώρα με ταχύτητες που καμία συνάρτηση δεν μπορεί να περιγράψει, η γνώση αποκωδικοποιεί φαινόμενα που η επίλυσή τους τα χρωματίζει τραγικά. Σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που, αν σταθεί τυχερός, ανακαλύπτει το μάταιο εγκλωβισμό του σε ένα ταπεινό χρονικό όριο μερικών δεκατιών.

Τι είναι επομένως το βιβλίο αυτό; Είναι ουσιαστικά μια παρόμοιων κινήτρων προσπάθεια επαναδιατυπωμένη και εκσυγχρονισμένη.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στην αιτιοπαθογένεια, στην κατάταξη και στη θεραπεία των κεφαλαλγιών. Οι πολυψηφιακές νευροαπεικονιστικές τεχνικές, μαζί με τις εκπλήξεις της μοριακής γενετικής εδραιώνουν τις εξελίξεις στην κατανόηση της δημιουργίας, μεταφοράς και αντίληψης του πόνου στην περιοχή της κεφαλής. Όπως επίσης και των άλλων φαινομένων που συνοδεύουν τον κεφαλικό πόνο. Το γονίδιο CACNAIA τροποποίησε ολοκληρωτικά το σκεπτικό ανάλυσης των μέχρι τώρα δεδομένων. Τι σχέση θα μπορούσε να έχει η αταξία με την ημικρανία; Καμία. Τώρα όμως μελετούνται ξεχασμένες αναφορές συνύπαρξής τους και γράφονται στοχαστικά άρθρα για τον πιθανό ρόλο της παρεγκαφαλίδας στον πόνο. Η ημικρανία συμπεριλαμβάνεται στις παθήσεις των διαύλων ιόντων και ομαδοποιείται μαζί με άλλες παροξυντικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η πρόσφατη δημοσίευση τη αναθεωρημένης κατάταξης των κεφαλαλγιών (ICHD-II, 2004) καταργεί μερικές παθήσεις και δημιουργεί πολλές νέες, τροποποιώντας την καθημερινή κλινική πρακτική. Στην ημικρανική αύρα, για παράδειγμα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρετικά συμπτώματα, που εφεξής παραπέμπουν αποκλειστικά σε ισχαιμικές διαταραχές του εγκεφάλου, μόνιμες ή παροδικές. Νέες οντότητες, όπως η χρονία ημικρανία, η υπνική κεφαλαλγία, η συνεχής ημικρανία, η πρωτοπαθής κεραυνοβόλος κεφαλαλγία και η πρόσφατης έναρξης επίμονη καθημερινή κεφαλαλγία, εμφανίζονται μαζί με σύνδρομα πολυπλοκότερα, όπως το SYNCT και το CADASIL. Αυτές οι διαταραχές θα πρέπει να αναζητούνται και να απομονώνονται από τον κλινικό ιατρό, γιατί έχουν διαφορετική θεραπεία και πρόγνωση και ο εντοπισμός τους δεν εντλασσεται πλέον στο πλαίσιο ενός καταναγκαστικού εμπλουσισμού του CV. Τέλος, το σημαντικότερο έχει επιτευχθεί στη θεραπεία κυρίως της ημικρανίας και αφορά σε δύο γεγονότα: το πρώτο εντοπίζεται στον εμπλουτισμό των τριπτάτων με νέα φάρμακα, ασφαλέστερα, αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα. Όμως, το δεύτερο μοιάζει σπουδαιότερο, γιατί η παραγωγή νέων φαρμάκων είναι ατέρμονη. Η μεθοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων δράσης και ασφάλειας των αντι- ημικρανικών φαρμάκων είναι μια εξέλιξη που θεμελιώνει νέες επιστημονικές δομές, έτσι ώστε όλες οι παλιές αλλά και νέες ή μελλοντικές φαρμακευτικές θεραπείες να έχουν τη σωστή ανάλυση και αξιολόγηση, η μια δίπλα στην άλλη. Η αξιολόγηση από την American Academy of Neurology, αλλά και καλά τεκμηριωμένες μετα-αναλύσεις που πρλοσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας, αναβαθμίζουν το χώρο προβληματισμού για τις κεφαλαλγίες σε υψηλής επιστημονικής ακρίβειας πεσία. Επιπλέον, οι οδηγίες για την εκπόνηση των μελετών από την International Headache Society συμβάλλουν και αυτές στη δημιουργία μιας αυστηρά φρουρούμενης μεθοδολογίας όλων των μελετών για τη θεραπέια των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών, ώστε ο αναγνώστης τους να προστατεύεται a priori ό χαμηλής ποιότητας στοιχεία. Αν στην προηγούμενη δεκαετία είχαμε το θαύμα της σουματριπτάνης- του μοναδικού ίσως υπερεκλεκτικού φαρμάκου στη Νευρολογία-, στις μέρες μας έχουμε τα σωστά εργαλεία γι ανα εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με τα παιδιά της.

Αυτές εν ολίγοις είναι οι αλλαγές που καθιστούν τον τόμο αυτόν αναγνώσιμο.

Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, η προπάθεια αυτή μοιράζεται σε κόπους πολλών. Τους ευχαριστώ θερμά όλους. Ιδιαιτέρως τον Μιχάλη Βικελή που επιπλέον επιμελήθηκε το ευρετήριο και τις τελικές διορθώσεις. Ευχαριστώ επίσης τις φαρμακευτικές εταιρείες ASTRAZENECA AE, ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, GLAXOSMITHKLINE AEBE για την οικονομική τους συμβολή, καθώς και τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ που ενθάρρυναν και επιμελήθηκαν τη δεύτερη έκδοση.Συμμετέχοντες Συγγραφείς

Ευάγγελος Αναγνώστου
Ειδικευόμενος στη Νευρολογία, Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα.

Μιχαήλ Βικελής
Ειδικευόμενος στη Νευρολογία, Νευρολογική Κλινική ΓΝ Νίκαιας, Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα.

Στυλιανός Γκατζώνης
Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Αθήνα.

Δήμος Α. Δαμιανός
Παιδονευρολόγος, Επιμελητής Παιδιατρικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα.

Βύρων Δρούκας
Οδοντίατρος - Γναθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

Αλέξανδρος Θωμάς
Ψυχίατρος, Διευθυντής Νευροψυχιατρικής Κλινικής «Αναγέννηση», Λάρισα.

Nikolas Griffin
Νευρολόγος, Επιστημονικος Συνεργάτης Institute of Neurology, University College of London, London.

Holger Kaube
Lecturer of Neurology, Institute of Neurology, University College of London, London.

Στέφανος Κορφιάς
Ειδικευόμενος στη Νευροχειρουργική, Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεραπευτήριο
« Ευαγγελισμός», Αθήνα.

Αθανάσιος Λεονάρδος
Ειδικευόμενος στη Νευρολογία, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα.

Δήμος - Δημήτριος Μητσικώστας
Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα.

Λάζαρος Πουγγίας
Νευρολόγος, Αθήνα.

Γιώργος Στράντζαλης
Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός», Αθήνα.

Πέτρος Π. Σφηκάκης
Ρευματολόγος- Παθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα.

Γεώργιος Μ. Χατζηγεωργίου
Νευρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα. 

 

 
Δ. Μητσικώστας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Έκρηξη νέων θεραπειών για την πολλαπλή σκλήρυνση
19.2.2017
Συνέντευξη του Αν. Καθηγητή Δήμου Μητσικώστα για την πολλαπλή σκλήρυνση στο πλαίσιο συνεδρίου Νευρολογίας
21.2.2017 Συνεδριο Νευρολογίας, Βόλος
Ομάδα Κεφαλαλγίας για το σχέδιο Value of Treatment (VOT) του European Brain Council
18.1.2017
 
 
SITEMAP
 
   ΙΑΤΡΕΙΟ    ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ    ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ    ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ    ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ    LINKS  
   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ    ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ          
   ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ    ΙΛΙΓΓΟΣ - ΖΑΛΗ          
   ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ    ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓKΕΦΑΛΙΚΑ          
       ΝΟΣΟΣ PARKINSON          
 
Βασιλίσσης Σοφίας 77Α Αθήνα 11521, Τηλέφωνο 210 725 4316, FAX: 210 725 4317, E-mail: info@dimosmitsikostas.gr  /   design & developed by WEB-W