Βιογραφικό  
       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Α. Εγκύκλιες Σπουδές
1. 2ο Γυμνάσιο Βόλου, 1973 - 1976, Άριστα.
2. 2ο Λύκειο Βόλου, 1976 - 1979, Άριστα (19 και 3/12).

Β. Προπτυχιακή Εκπαίδευση
1. Ιατρικό Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, ΣΕΠ. 1979 - ΙΟΥΝ. 1985, Λίαν Καλώς (8).
2. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΕΠ. 1979 - ΙΟΥΝ. 1985.
3. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, αρ. πρωτ. 5166 από 14.3.1986.

Γ. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

α. Εξειδίκευση
1. Ειδικευόμενος στην Παθολογία, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Α’ Παθολογική κλινική (ΦΕΒ. 1990 - ΑΥΓ. 1990).
2. Ειδικευόμενος στη Ψυχιατρική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική (ΣΕΠ. 1990 - ΜΑΡ. 1991).
3. Ειδικευόμενος στη Νευρολογία, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική (ΑΠΡ. 1989 - ΑΠΡ. 1994).
4. Τίτλος Ειδίκευσης 1994, Νευρολόγος.
5. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας στη Νευρολογία: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, αρ. πρωτ. 8182 από 24.5.1994.

β. Διδακτορική Διατριβή
1987 - 1990:
«Μελέτη της επίδρασης του βαλπροϊκού νατρίου στη διεργασία της ήβης, στη συμπεριφορά αποφυγής και στις βιολογικές αμίνες εγκεφάλου των επιμύων, υπό χρόνια και οξεία χορήγηση και μετά από επίδραση stress»
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα.

γ. Μεταπτυχιακά Προγράμματα
1. Ηλεκτρομυογραφία (δεσμιδώσεις σε υγιή άτομα), Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας Αιγινήτειου Νοσοκομείου, ΑΠΡ. 1994 -ΣΕΠ. 1994 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1).
2. Υπερβαρική Ιατρική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ΙΑΝ. - ΑΠΡ. 1986. Βαθμός: Άριστα (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2).
3. Προστασία από Ραδιενενέργεια στη Βασική Έρευνα, ΝΟΕ. 1996, Massachusetts General Hospital, Boston (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 3).
4. School of animal research, UCL, London, ΜΑΙΟΣ 2001 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 4).

Δ. Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό
1. Μοριακή φαρμακολογία ημικρανίας σε επίμυες και μύες, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Βοston USA, ΣΕΠ. 1996 - ΟΚΤ. 1998 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 5).
2. Μοριακοί δείκτες ενεργοποίησης αισθητικών νευρώνων σε επίμυες, Institute of Neurology, University College of London, ΜΑΙΟΣ - ΣΕΠ. 2001 και ΑΥΓ. 2002 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 6).

Ε. Ξένες Γλώσσες
1. Αγγλικά (άριστα).
2. Γαλλικά (λίαν καλώς).

 
       
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

α. Προπτυχιακή Εκπαίδευση
1. Διδασκαλία φοιτητών ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών στα έτη 1999-2000 και 2000 - 2001. Ασκήθηκαν στην κλινική νευρολογία 6 φοιτητές / 3μηνο (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 7).
2. Διδασκαλία φοιτητών Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών στα έτη 2000 - 2001, 2001 - 2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004 και 2004 - 2005, στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας, συνολικά 180 ώρες διδασκαλίας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 8).
3. Διδασκαλία φοιτητών λογοπεδικής του Athens Metropolitan College από το 2002 στην κλινική αξιολόγηση ασθενών με διαταραχές λόγου (ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και πολλαπλή σκλήρυνση κυρίως).

β. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
1. Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στα έτη 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 3 ώρες / έτος στο μάθημα της νευρολογικής σημειολογίας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 9).
2. Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μάθημα του κεφαλικού πόνου (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 10).
3. Σεμινάρια σε Νευρολογικά Θέματα. Από το 1996 κάθε 2 χρόνια διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια για ειδικευόμενους στη Νευρολογία (6 σεμινάρια μέχρι στιγμής 30 διδακτικών ωρών το καθένα, με CME 20, αναλυτικά προγράμματα www.nnaneurol.gr).
 
      

ΚΛΙΝΙΚΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Αναλυτικά

ΟΚΤ. 1985 - ΙΑΝ. 1987   Εσωτερικός βοηθός (rotation), ΝΝΑ.
ΦΕΒ. 1987 - ΑΥΓ. 1988   Ιατρός πλοίου (Φ / Γ Λήμνος).
ΣΕΠ. 1988 - ΙΑΝ. 1990   Διευθυντής Θεραπευτηρίου Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Πόρος).
IAN. 1987 - ΔΕΚ. 1990   Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
ΦΕΒ. 1990 - ΑΥΓ. 1990   Ειδικευόμενος στην Παθολογία, ΝΝΑ.
ΣΕΠ. 1990 - ΜΑΡ. 1991   Ειδικευόμενος στην Ψυχιατρική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
ΑΠΡ. 1989 - ΑΠΡ. 1994   Ειδικευόμενος στη Νευρολογία, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
ΙΟΥΝ. & ΑΥΓ. 1993   Ειδικευόμενος στη Νευροαπεικόνιση (ΜRI), Αρεταίειο Νοσοκομείο.
ΑΠΡ. 1994 - ΣΕΠ. 1994   Μετεκπαίδευση στη Νευροφυσιολογία, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
ΟΚΤ. 1994 - ΣΕΠ. 1996    Επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ.
ΟΚΤ.1996 - ΟΚΤ. 1998   Μεταδιδακτορικές σπουδές σε πειραματικά μοντέλα ημικρανίας (μοριακή φαρμακολογία), Massachusetts General Hospital,
Harvard Medical School, Βοστώνη.
ΙΟΥΝ. 2001 - ΣΕΠ. 2001   Πειραματική Φαρμακολογία και Κλινική Νευρολογία, Institute of Neurology, University College London, Λονδίνο.
ΟΚΤ. 1999 - ΑΠΡ. 2006   Καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Μάθημα: Μεθοδολογία της Έρευνας.
ΟΚΤ. 2000 - ΠΑΡΟΝ   Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ.
 
 
       
Β. Σύνοψη

1. Κλινικό έργο
Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας, ως επιμελητής της Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, ο υποψήφιος οργάνωσε το ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (1994 - ΠΑΡΟΝ) με 1,500 καταγεγραμμένους ασθενείς μέχρι σήμερα, ενώ το 1999 οργάνωσε το ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ με 250 ασθενείς σε τακτική παρακολούθηση. Και τα δύο ειδικά εξωτερικά ιατρεία διαθέτουν ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και παρακολούθησης. Από το 1996 οργάνωσε επίσης ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ που διενεργούνται ανελλιπώς κάθε διετία στο ΝΝΑ. Από το 2000 είναι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ, η οποία διαθέτει 12 ΚΛΙΝΕΣ. Από το 2000 έχουν νοσηλευθεί συνολικά 5,200 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 11) ενώ στα εξωτερικά ιατρεία της νευρολογικής κλινικής εξετάσθηκαν από τον κ. Μητσικώστα προσωπικά 10,125 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 12). Στη Νευρολογική κλινική ΝΝΑ διενεργούνται πολλές ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ - ΙV (αναλυτικές πληροφορίες www.nnaneurol.gr).

2. Εργαστηριακό / Πειραματικό έργο
Τα έτη 1996 - 1998 ο υποψήφιος έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές (post doc) στη ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ στο HARVARD ΜEDICAL SCHOOL, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2001 στο UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON INSTITUTE OF NEUROLOGY (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 5 & 6). Το πειραματικό του έργο εστιάζεται στη νευρομεταβίβαση του πόνου. Έχει εργασθεί σε ειδικά πειραματικά πρότυπα ημικρανίας και πόνου (μικροχειρουργική εγκεφάλου μυών και επιμύων υπό μικροσκόπιο) και δημιούργησε το C - Fos πρότυπο της ημικρανίας σε επίμυες και μυς, όπως επίσης το πρότυπο CREB σε επίμυες. Πρόκειται για πρωτείνες ενδοπυρηνικές που συνδέονται με το ενδοκυττάριο signaling και πυροδοτούν τα γονίδια ως απάντηση στο εξωτερικό ερέθισμα. Ο ανοσοϊστοχημικός προσδιορισμός τους αναδεικνύει διεγερμένους αισθητικούς νευρώνες χαρτογραφώντας με αυτό τον τρόπο τους δρόμους του πόνου στο ΚΝΣ των ζώων.
 
       

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. EUROPEAN HEADACHE FEDERATION LECTURE. Στο πρώτο κοινό Συνέδριο της EHF και MIGRAINE TRUST INTERNATIONAL που έγινε στο ΛΟΝΔΙΝΟ τον Σεπτέμβριο του 2008 κεντρική διάλεξη με θέμα: MARKERS OF NEURONAL ACTIVATION IN PAIN PATHWAYS (45 λεπτά, www.Ehmticongress2008.com).
2. Πρόσκληση για EDITORIAL στο CEPHALALGIA δύο φορές (1997 και 2004) (IF 6.049).
3. Προσκεκλημένος EDITOR στο CNS & NEUROLOGICAL DISORDERS DRUG TARGETS και EDITORIAL για το τεύχος 4, τόμος 6, Αύγουστος 2007.
4. Μέλος της επιτροπής για τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για τις κλινικές μελέτες θεραπείας στην Κεφαλαλγία Τύπου - Τάσεως (δημοσιεύθηκαν το 2008).


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α. Ελληνικές
1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
2. Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: 2004 - 2006 και Μέλος Επιτροπής Δημοσιεύσεων: 2007 - 2009).
3. Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας (Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης: 2004 - 2006, Αντιπρόεδρος: 2006 - παρόν).

Β. Διεθνείς
1. Ιnternational Headache Society.
2. New York Academy of Sciences.
3. American Association for the Study of Headache.
4. American Academy of Neurology.
5. European Federation of Neurological Societies
6. European Headache Federation, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2007, υπεύθυνος για τα μέλη της Εταιρείας. ΣΕΠ 2008-ΣΕΠ 2010 εκλεγεμένος Γενικός Γραμματέας. Από ΣΕΠ 2010 μέχρι σήμερα εκλεγμένος 2ος Αντιπρόεδρος).


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικών
1. Journal of Headache and Pain.
2. European Neurological Journal.

Β. Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (Reviewer)
1. Headache, the Journal of head and facial pain.
2. Cephalalgia.
3. European Journal of Neurology.
4. Journal of Neurology.
5. Journal of Neurochemistry.
6. Pain.
7. Journal of Headache and Pain.
8. Gender Medicine.
9. Nature Clinical Practice Rheumatology.
10. Journal of Rheumatology.

Γ. Συντάκτης πολυσυγγραφικών βιβλίων
1. Κεφαλαλγίες, ISBN 960-7308-75-1, BHTA 1997.
2. Κεφαλαλγίες, 2η έκδοση, ISBN 960-8071-65-8, BHTA 2004.
3. Πολλαπλή Σκλήρυνση (Sharon Warren & Kenneth G. Warren), επιμέλεια και πρόλογος ελληνικής έκδοσης, ISBN 9608071631, ΒΗΤΑ 2004.

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

A. Οργανωτικό Έργο

1. Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας (1994-ΠΑΡΟΝ) με 2,652 καταγεγραμμένους ασθενείς μέχρι σήμερα. Ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & παρακολούθησης (copyright D. Mitsikostas, αναλυτικές πληροφορίες www.nnaneurol.gr).

2. Ειδικό Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (1999-ΠΑΡΟΝ) με 280 ασθενείς σε τακτική παρακολούθηση. Ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & παρακολούθηση (iMEd, αναλυτικές πληροφορίες www.nnaneurol.gr).

3. Από το 1996 Ειδικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στη Νευρολογία που διενεργούνται ανελλιπώς ανά διετία στο αμφιθέατρο του ΝΝΑ (αναλυτικές πληροφορίες www.nnaneurol.gr).

4. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 3rd Mediterranean Headache Summer School, Mύκονος, Saint John Hotel, 12-16 SEP 2007 (www.kefalalgia.gr)

5. Συμπόσιο: Θεραπεία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Πρώιμη έναρξη-όψιμο όφελος. Παρασκευή 34 ΝΟΕ 2006, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

6. Συμπόσιο για το νευροπαθητικό πόνο. Οργάνωση: Νευρολογική κλινική ΝΝΑ. King George Hotel, Αθήνα, 2007 (αναλυτικές πληροφορίες www.nnaneurol.gr).

7. Συμπόσιο για τη θεραπεία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οργάνωση: Νευρολογική κλινική ΝΝΑ. Mykonos. Royal Myconian Hotel, 2 ΙΟΥΝ 2007.


B. Διοικητικό έργο

1. Διευθυντής Θεραπευτηρίου Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Το θεραπευτήριο ήταν στελεχωμένο με τρεις ιατρούς, δύο οδοντίατρους, ένα φαρμακοποιό και δύο νοσηλεύτριες. Πόρος, ΣΕΠ 1988-ΙΑΝ 1990.

2. Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ (2000 - παρόν).
 
   
       

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Προεδρεύων σε Διεθνή συνέδρια / συναντήσεις

28/06/02   Migraine and the Human Genome: Poster Discussion. The 6th European Headache Federation Congress,
26 - 30 June 2002, Istanbul, Turkey.
 
24/09/02   Migraine: pharmacology, physiology and clinical trials, Poster Discussion. The 8th Migraine Trust Symposium, London, UK.
 
18/10/03   Chairing the poster section. 14th South - East European Society for Neurology and Psychiatry meeting, Thessaloniki 16 - 19 OCT. 2003.
 
11/10/04   Trigeminal autonomic cephalalgias. Headache Mediterranean Summer School, Santorini, 9 - 12 October 2004.
 
27/04/06   The burden of Headache. 8th Congress of the European Headache Federation, Valencia, 2006.
 
23/10/08      Plenary Session and Opening Ceremony. In 2nd World Congress on Controversies in Neurology. Athens Hilton Hotel, 23 - 26 OCT. 2008.
 
29/04/10   Chairman in the 5th European Headache Federation video school. Tyrana, Albany. Invited by the European Headache Federation.
 
15/09/10   Chairman in the 6th European Hedach Federation video school (Definition and epidemiology of refractory headache, Post traumatic Headache, Management of refractory patients, Neuromodulation in the refractory patient). Milan, Italy.
 
29/10/10   Chairman in Poster Session A migraine acute attack. Treatment. In the European Headache and Migrain Trust Internationa Congress, Nice 28 - 31 OCT. 2010. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. 
 
14/10/11   Chairman in session: Cognitive Behavioral Therapy is a good treatment for migraine. The 5th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) - Asia Pacific, 12 - 16 OCT. 2011, Beinjing, (comtecmed.com/cony).
 
09/03/12  
Chairman in session: All About Placebo and CGRP Blockade. The 6th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 7-11 MAR 2012, Vienna.(comtecmed.com/cony/2012/program.aspx)


Β. Διαλέξεις

α. Διεθνή Συνέδρια / Συναντήσεις (συνολικά 33 διαλέξεις)

15/06/98   Headache epidemiology in Greece. 4th European Headache Federation Congress, Corfu. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
18/10/03         The EVIDENCE Study: Cross-over Results 14th Thessaloniki Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry. Δορυφορικό Συμπόσιο, πρόσκληση από τη Serono Hellas.
 
21/05/04   Migraine pathogenesis. Neuromediterrane VI, Istanbul 2004. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/10/04   Neurotransmitter’s implication in migraine pathogenesis. Headache Mediterranean Summer School, Santorini 9 - 12 October 2004. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/10/04   How to perform and read a meta-analysis for acute and prophylactic treatment of migraine. Headache Mediterranean Summer School, Santorini 9 - 12 October 2004, Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
12/10/04   Day synopsis. Headache Mediterranean Summer School, Santorini 9 - 12 October 2004, Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
13/09/05   Imaging of chronic headache: old fears are coming back. 2nd Headache Mediterranean Summer School, Loutraki 13 - 15 September 2005, Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
13/09/05   Day synopsis. 2nd Headache Mediterranean Summer School, Loutraki 13 - 15 September 2005, Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
15/09/05   Clinical Trials’ methodology in migraine. 2nd Headache Mediterranean Summer School, Loutraki 13 - 15 September 2005, Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
17/09/05   Brain Pain: Headache mechanisms for the practicing physician. Teaching Course 6: From headache syndromes to headache treatment. 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens 17 - 20 September 2005. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
18/09/05   Treating the migraine brain. Satellite symposium: The migraine brain: Is it different? 9th Congress of the European Federation of  Neurological Societies, Athens 17 - 20 September 2005. Πρόσκληση από Merck Sharp & Dohme International.
 
29/04/06   MS clinical trials methodology. 1st Mediterranean MS meeting. Istanbul, Turkey, 2006. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
13/09/07   Pathophysiology of headache. 3rd Mediterranean Headache Summer Scholl. Mykonos, Saint John Hotel, Greece, 2007. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
16/09/07   Day synopsis and closing of Summer School. 3rd Mediterranean Headache Summer Scholl. Mykonos, Saint John Hotel, Greece. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
24/11/07   Methodology of Clinical Trials in MS. Bayer Schering Pharma MS Fireplace Talks in Berlin, 23 - 24 NOV 2007, Berlin, Πρόσκληση από Bayer Schering Pharma International.
 
23/02/08   Headaches in Systemic Vasculitides and Collagen Diseases. 6th Headache Winter School of the Tuskish Neurological Society, February, 20 - 24 2008, Antalya, Turkey. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/05/08   Migraine: An intolerance disease. Lecture in 7th Congress of European Federation of Internal Medicine", May 7 - 10, 2008 Rome. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου (www.aristea.com/efim2008).
 
6/09/08   EHF Lecture: Nocebo effect in headache era. European Headache and Migraine Trust International Congress 2008, 4 - 7 SEP 2008, London. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. (www.Ehmticongress2008.com).
 
18/10/08   Interactive Case studies in MS. In MS across Europe. Gender - specific considerations in the management of MS. Amesterdam 17 - 18 OCT 2008. Organized by MS Forum. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου (www.msforum.com).
 
25/10/08   Debate: is migraine a disese or a syndrome? In 2nd World Congress on Controversies in Neurology. Athens Hilton Hotel, 23-26 OCT 2008. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου (www.comtecmed/com/cony).
 
25/10/08   Debate: Direct comparative drug studies of MS are an important guide to medical practice. Con. In 2nd World Congress on Controversies in Neurology. Athens Hilton Hotel, 23-26 OCT 2008. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου (www.comtecmed/com/cony).
 
4/10/08   Hemicrania continua. In EHF Summer School, Antipolis France 3-5 Oct 2008. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
9/12/08   Neuropathic pain: Pathophysiology. In Lower Extremity Pain Diagnosis and Management. Ground Rounds “Attikon” University Hospital Auditorium. Πρόσκληση απο την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών & Orho V Forum.
 
7/05/09   2nd International Meeting on facial and Head Surgery. Headache attributed to rhinosinusitis. DIvani Pallas Hotel Athens, 6-8 May 2009. ρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
25/10/10   Intractable headache. Copenhagen Hilton Hotel. Πρόσκληση απο Danish Headache Society.
 
30/10/10   Taking the headache history. In the European Headache and Migran Trust Internationa Congress, Nice 28 - 31 Oct 2010. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
31/03/11   Pain mechanisms in meuropathic pain. National Neurology meeting, Cyprus, Hilton Lefkosia Hotel. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
14/04/11   Nocebo in Neuropathic pain. 2011 American Annual Meeting, Honololu, (http://www.aan.com/go/am12). Ερευνητική εργασία, προφορική ανακοίνωση.
 
30/05/11   Refractory headache associations & comorbidities. 34th National meeting of AISD, 29 - 31 May 2011, Riccione (www.aisd.it). Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
24/09/11   Central pain pathways and neuromodulation. International meeting of European Academy of Craniomandibular Disorders, “Orofacial pain: the meeting point between dental and medical specialties”Molyvos, (www.eacmd.org).
 
14/10/11   New Daily Persistent Headache is a primary headache disorder. The 5th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) - Asia Pacific, 12 - 16 OCT 2011, Beinjing (comtecmed.com/cony).
 
14/10/11   Does the first phase of a migraine attack originate in the cerebral cortex or the brainstem? The 5th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) - Asia Pacific, 12 - 16 OCT 2011, Beinjing, (comtecmed.com/cony).
 
6/11/11  
Nocebo in Fibromyalgia. Oral presentation in 11th Annual Meeting of the American College of Rheumatolgy, Chicago, 5 - 9 NOV 2011, (www.rheumatology.org).
 
10/03/12  
Antidepressants in Migraine Therapy and Mild Headaches in a Migraineur. The 6th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 7-11 MAR 2012, Vienna. (comtecmed.com/cony/2012/program.aspx).
 
25/04/12
 
 
Nocebo in Neurology: A meta-analysis with important implications for clinical practice and trial design. In American Academy of Neurolgy Annual Meeting, Apr 21-28 2012, New Orleans, USA. (www.aan.com/go/am12).


β. Ελληνικά Συνέδρια / Συναντήσεις (συνολικά 134 διαλέξεις / παρουσιάσεις)

29/05/92   Κεφαλαλγία τύπου τάσεως. Πρόσκληση από τον Ιατρικό Σύλλογο Βόλου.
 
14/04/95   Αντιμετώπιση της ημικρανικής κρίσης στο εφημερείο. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Γ.Ν. Χανίων.
 
18/11/95      Παθογένεια ημικρανίας. Δορυφορικό Συμπόσιο στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων.
 
9/01/96   Δευτεροπαθής πρόληψη Α.Ε.Ε. Συμπόσιο στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής.
 
5-6/12/98     Επιδημιολογία κεφαλαλγιών/παθογένεια πόνου στην περιοχή της κεφαλής / παθογένεια ημικρανίας / κλινική εικόνα ημικρανίας/θεραπεία ημικρανίας. Σεμινάριο για τις Κεφαλαλγίες. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής.
 
26/02/99   Κλινική εκδήλωση και έκβαση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου μετά κολπική μαρμαρυγή. Πρόσκληση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
 
15/05/99   Ημικρανία και γυναίκα. 14ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Ελλήνων Νευροεπιστημόνων, Βόλος.
 
10-11/99   Ταξινόμηση κεφαλαλγιών και επιδημιολογία - Παθογογένεια πόνου στην κεφαλή - Κλινική εικόνα ημικρανίας - Άμεση θεραπεία ημικρανίας - Απόπτωση στην εγκεφαλική ισχαιμία - Δευτεροπαθής πρόληψη ΑΕΕ - (6 διαλέξεις). 2ο Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα.
 
5-6/12/99   Κεφαλαλγία και γυναίκα. Σεμινάριο: Κεφαλαλγία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής.
 
20/05/00   Απόπτωση και νέκρωση στην εγκεφαλική ισχαιμία. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία ΑΕΕ και την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών.
 
31/05/02   Status Epilepticus. Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός», Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πρόσκληση από το Διευθυντή της Μονάδας, Καθηγητή κο Ρούσσο.
 
9/07/00   Υποδοχείς πόνου. 1ο Θερινό Σεμινάριο Κεφαλαλγίας, Σάμος. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας.
 
20/10/00   Φλεγμονώδης αντίδραση στην εγκεφαλική ισχαιμία. 10ο ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.
 
17/02/01
 
  Υποδοχείς πόνου στην περιοχή της κεφαλής. 5ο Ετήσιο Συνέδριο του ΝΝΑ. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου.
 
17/03/01   Ο ρόλος της αθηρωμάτωσης του αορτικού τόξου στην Εγκεφαλική ισχαιμία. Ημερίδα ΑΕΕ στο 251 ΓΝΑ. Πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου.
 
3/06/01   Μελλοντικοί αντιεπιληπτικοί παράγοντες. 2ο ΘερινόΣεμινάριο Κεφαλαλγίας, Ερέτρια. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας.
 
10-11/01   Παθοφυσιολογία πόνου στην κεφαλή - Αθροιστική κεφαλαλγία - Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία - Απόπτωση & νέκρωση στο ΑΕΕ - Διαγνωστικά Κριτήρια MS - Από τη φαρμακευτική αγωγή ως τη ψυχοϋποστηρικτική (στην MS): συνολικά 6 διαλέξεις. 3ο Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα.
 
10/05/02   Παθογένεια Ημικρανίας. Δορυφορικό Συμπόσιο (Novel Approaches in migraine treatment) στο Athens Βrain Conference 2002. Πρόσκληση από την Εταιρεία Pfizer, Hellas.
 
18/05/02   Αντιεπιληπτικά φάρμακα στην ημικρανία. Δορυφορικό Συμπόσιο στην Εαρινή Συνάντηση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Αλεξανδούπολη. Πρόσκληση από την Εταιρεία Jenssen - Cilag.
 
19/05/02   Ο ρόλος του glatiramer acetate στη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης: κλινικές μελέτες και τεκμηριωμένη ιατρική. Συμπόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Πρόεδρος του Συμποσίου. Πρόσκληση από την Εταιρεία Aventis - Teva.
 
24/05/02   Ισχαιμία οπισθίου συστήματος. Συμπόσιο ΑΕΕ στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
2/10/02   Άλυτα προβλήματα στη θεραπεία του οξέος ΑΕΕ. Συμπόσιο ΑΕΕ στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/11/02   Κατάταξη χρόνιας καθημερινής κεφαλαλγίας. Συμπόσιο στο 19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη 7-10 2002. Πρόσκληση από από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
21/02/03   Νέες εξελίξεις στην αιτιοπαθογένεια της ημικρανίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας, Αθήνα 21-23 ΦΕΒ. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
7/06/03   Η West Nile εγκεφαλομυελίτιδα. Πρόσκληση από τη Νευρολογική Κλινική Γενκού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, Γ. Γενημματάς.
 
27/06/03   Η φαρμακολογία της νευρομεταβίβασης του κεφαλικού πόνου. 4ο Θερινό Σεμινάριο Κεφαλαλγίας της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
09-12/03   Νέα κατάταξη κεφαλαλγιών, - Σύνδρομα ινδομεθακίνης - Σπάνια Σύνδρομα Πρωτοπαθών - Μετα - Αναλύσεις στη Θεραπεία Ημικρανίας - Σύνδρομο Cadasil - Οδηγίες της American Academy of Neurology για τη χρόνια Θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Συνολικά 6 διαλέξεις. 4ο Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα.
 
21/11/03
 
  Τα αντιεπιληπτικά στο Νευροπαθητικό Πόνο. ΕταιρικόΣεμινάριο, πρόσκληση από τη Novartis Hellas.
 
12/12/03   Mοντέρνα θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Εταιρικό Σεμινάριο, πρόσκληση από την Aventis Hellas.
 
28/02/04   Μελλοντικές ενδείξεις για την τοξίνη αλλαντίασης στη Νευρολογία: Κεφαλαλγίες. Συμπόσιο: Η τοξίνη της αλαντίασης στη Νευρολογία. Αθήνα 28 ΦΕΒ 2004. Διοργάνωση: Νευρολογική Κλινική ΝΝΑ.
 
2/04/04   Μετα - ανάλυση των ανοσοτροποποιητικών θεραπειών στην πολλαπλή σκλήρυνση. Συμπόσιο. Πολλαπλή Σκλήρυνση: από τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς: Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οργάνωση Νευρολογική Κλινική ΝΝΑ.
 
12/11/04   Η τοπιραμάτη στην προφυλακτική θεραπεία της Ημικρανίας. Δορυφορικό Συμπόσιο. Ημικρανία και Επιληψία: δυο παθήσεις μια θεραπεία. 25η Φθινοπωρινή Συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων, Κέρκυρα 12-14 2004. Πρόσκληση από τη Janssen - Cilag Hellas.
 
2/07/05  

Παθοφυσιολογία ημικρανίας. 6ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. 30 ΙΟΥΝ - 3 ΙΟΥΛ 2005, Aldemar Olympian Village, Πάτρα. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 

10-12/05   Αλλοδυνία στην ημικρανία. Είναι η ημικρανία μια προοδευτική διαταραχή? Θεραπεία της κεφαλαλγίας από κατάχρηση φαρμάκων.  Πώς αναγγέλουμε στον ασθενή άσχημα νέα: παραδείγματα από την MS & ALS. 4 διαλέξεις, 5ο Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα, ΝΝΑ.
 
4/11/05   Frovatriptan. Νέα δεδομένα στη θεραπεία της ημικρανίας. Συμπόσιο. Πρόσκληση από τη Menarini Hellas.
 
4/02/06   Παθοφυσιολογία κεφαλικού πόνου. Οργάνωση:Οδοντιατρική Εταιρεία Αθηνών. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 
13/05/06   Γενόσιμα φάρμακα στην Ελλάδα. Δορυφορικό Συμπόσιο στο 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Πρόσκληση από τη Specifar Hellas.
 
14/05/06
 
  Τωρινές και μελλοντικές θεραπείες στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οργάνωση: Εταιρεία Πολλαπλής Σκλήρυνσης Αθηνών. Kavouri Hotel, Βούλα.
 
21/05/06   Θεραπεία Ημικρανίας. Σεμινάριο Ημικρανίας. Οργάνωση Μenarini Hellas, Αθήνα.
 
5/11/06   Παθοφυσιολογία κεφαλικού πόνου. 20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
9/12/06   Νέα δεδομένα στη θεραπεία της ημικρανίας. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας και Ιατρικός Σύλλογος Ναυπλίου. Ναύπλιο.
 
17/01/07
 
  Νευροφαρμακολογία πόνου. Συμπόσιο για το νευροπαθητικό πόνο. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ. King George Hotel, Αθήνα, 2007.
 
10/02/07   Εμπλοκή του ΚΝΣ σε συστεμικές ρευματικές παθήσεις. Στα Θέματα Νευρολογίας. Οργάνωση Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν. Πατρών. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
23/02/07   Επιδημιολογία άνοιας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Alzheimer. Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & συναφών παθήσεων. Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
10/03/07   Ο ρόλος της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στη ρύθμιση της διάθεσης και του πόνου. Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία για την πρόοδο της Ψυχιατρικής και των συναφών επιστημών. Καρπενήσι.
 
20/04/07   Ο ρόλος της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στη ρύθμιση της διάθεση και του πόνου. Δορυφορικό Συμπόσιο στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Αθήνα, Ledra Marriot Hotel. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
21/04/07   Παθοφυσιολογία και μηχανισμοί προφύλαξης στην ημικρανία. Ο ρόλος της τοπιραμάτης. Δορυφορικό Συμπόσιο στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Αθήνα, Ledra Marriot Hotel. Πρόσκληση από τη Janssen - Cilag Hellas.
 
2/06/07
 
  Aλλάζοντας θεραπεία στην MS. Τεκμήρια και υποθέσεις. Οργάνωση: Νευρολογική κλινική ΝΝΑ. Mykonos. Royal Myconian Hotel.
 
22/09/07
 
  Επιληψία και Ημικρανία. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας για την Επιληψία. Λεμεσός, 21 - 22 ΣΕΠ 2007.
 
11-12/07   Παχυσαρκία και ημικρανία: πολύ βάρος - πολύς πόνος- Nocebo effect στην προφυλακτική αγωγή των κεφαλαλγιών-Natalizumab: πότε και ποιοι πρέπει να το πάρουν. Τρεις διαλέξεις στα Νευρολογικά Μαθήματα 2007 του ΝΝΑ. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ.
 
13/10/07   Ο ρόλος της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στη ρύθμιση της διάθεσης και του πόνου. Η κλινική σημασία της duloxetine. Δορυφορική ομιλία. Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Ιωάννινα 12 - 14 ΟΚΤ 2007. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
1/12/07   Η μοριακή βιολογία του πόνου. Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες. Επίσημη Ομιλία στην τελετή έναρξης του 27ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν. Πατρών. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
16/02/08   Ο ρόλος της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στη ρύθμιση της διάθεσης και του άλγους. Οργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, Βόλος, Ξενοδοχείο Παλλάς. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
29/03/08   Ο ρόλος της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στη ρύθμιση της διάθεσης και του άλγους. Οργάνωση Ιατρική Εταιρεία Μαγνησίας, Πορταριά, Ξενοδοχείο Xenia Pallas. Πρόσκληση από την Ιατρική Εταιρεία Μαγνησίας.
 
3/05/08   Χρόνιος πόνος και διαταρχές διάθεσης: κοινοί μηχανισμοί, κοινή θεραπεία. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων., Χανιά 1 - 4 ΜΑΙ 2008, Δορυφορική Ομιλία. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
23/05/08   Η φροβατριπτάνη υπό το πρίσμα των προσωπικών προτιμήσεων των ασθενών. Επιστημονική Ημερίδα για την Ημικρανία. Μουσείου Οίνου, Αττική. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας.
 
30/05/08   Επιληψία και ημικρανία. Τι κρύβεται πίσω από την κοινή θεραπεία? Ημέρες Επιληψίας, 30 ΜΑΙ - 1 ΙΟΥΝ 2008, Grtand Serai Hotel, Ιωάννινα. Οργάνωση: Νευροχειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
15/06/08   Παθοφυσιολογία ημικρανίας. 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Έδεσσα, 14 - 15 ΙΟΥΝ 2008. Πρόσκληση απο την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία.
 
28/06/08   Μελλοντικοί προσανατολισμοί έρευνας και θεραπείας (στις κεφαλαλγίες). 8ο Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. 26 - 29 IOYN 2008, Porto Carras Hotel Χαλκιδική. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίου.
 
11/10/08   Κατανοώντας τον πόνο. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Corfu Holiday Palace 9 - 12 OKT 2008. Δορυφορική ομιλία. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
22/11/08   Παθοφυσιολογία πόνου. 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Αιδιψώς 12 - 22 ΝΟΕ 2008. Οργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία.
 
28/11/08   Ινομυαλγία. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Hilton Hotel, Αθήνα 26-29 ΝΟΕ 2008. Δορυφορική ομιλία. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
09-12/08   Παθοφυσιολογία πόνου, Θεραπεία επώδυνης διαβητικής πολυνευροπάθειας, Σύνδρομα Ινδομεθακίνης, Μελλοντικές θεραπείες στην MS: μονοκλωνικά αντισώματα. Τέσσερεις διαλέξεις στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ.
 
20/12/08   Θεραπευτικές εξελιξεις και προοπτικές στην ημικρανία και στο νευροπαθητικό πόνο. 4ο Κλινικό Φροντιστήριο Σύγχρονης Παθολογίας. Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Πρόσκληση από το Ανώτατο Επιστημοικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.
 
4/03/09   Η duloxetine στη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Οργάνωση Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδος.
 
15/05/09   Σύνδρομα ινδομεθακίνης. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 14-17 Μαίου 2009, Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
19/06/09
 
  Η duloxetine στο χρόνιο πόνο. 17-22 Ιουνίου 2009 Ξενοδοχείο Imperial Pallas Μύκονος,Δορυφορική Ομιλία. Πρόσκληση από τη Lilly Φαρμασέβ.
 
09-12/09   Το πεπτίδιο CGRP στον κεφαλικό πόνο, επώδυνες πολυνευροπάθειες, Τα παρηγορητικά φάρμακα στην πολλαπλή σκλήρυνση. Τρεις διαλέξεις στο 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ.
 
15/01/10   Νευρολογικές διαταραχές ενηλίκων με πρόβλημα στο λόγο και στην ομιλία. Metropolitan College. Πρόσκληση απο τη Διεύθυνση Εκαπίδευσης του Κολλεγίου.
 
5/02/10   Νευρολογική εξέταση. Αμφιθέατρο Γ. Κ. Ν. «Γεννηματάς». Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας.
 
23/02/10
 
  Μηχανισμοί πόνου και θεραπεία πόνου. Lilly Pharmacev. Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εταιρείας Lilly.
 
30/03/10
 
  Ο χρόνιος πόνος σε ρευματολογικές παθήσεις. Lilly Pharmacev. Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εταιρείας Lilly.
 
4/05/10   Διαταραχές λόγου και ομιλίας σε ασθενείς με ΑΕΕ. Metropolitan College. Πρόσκληση απο τη Διεύθυνση Εκαπίδευσης του Κολλεγίου.
 
11/05/10
 
  Θεραπεία νευροπαθητικού πόνου. Lilly Pharmacev. Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εταιρείας Lilly.
 
18/05/10
 
  Θεραπεία ημικρανίας. Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου ΑΘηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Πρόσκληση απο τη Διεύθυνης της κλινικής.
 
21/05/10   Παθήσεις Αυχενικής Μοίρας ΝΜ και κεφαλαλγία. Διαλεξη στο στρογγυλό τραπέζι: Κεφαλαλγία, Νεότερα δεδομένα. Στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Κως 20-24 ΜΑΙ 2010. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/07/10
 
  Θεραπεία Ημικρανίας. Κάντια, Candia Hotel, Αργολίδα. Οργάνωση Νευρολογική Κλινική ΝΝΑ.
 
24/07/10   Κλινικά Μεμονωμένο Σύνδρομο. Πύλος, Costa Navarino Hotel. Νευρολογική Κλινική ΠΓΝ «Γεννημάτας». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Πρόσκληση από τη Διεύθυνηση της Κλινικής.
 
3/09/10   Τι καινούργιο στην Ημικρανία. Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Αγριά, Βόλος, 3 - 6 ΣΕΠ 2010. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
3/09/10   Μοριακοί μηχανισμοί δράσης τριπτανών. Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Αγριά, Βόλος, 3-6 ΣΕΠ 2010. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
5/09/10   Ελληνικές & Διεθνείς δραστηριότητες σχετικές με τις κεφαλαλγίες. Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Αγριά, Βόλος, 3 - 6 ΣΕΠ 2010. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
10/09/10
 
  Θεραπεία επώδυνης διαβητικής πολυνευροπάθειας. Lilly Pharmacev. Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εταιρείας Lilly.
 
23/09/10     Αντικαταθλιπιτικά & χρόνιος πόνος: νεότερα διεθνή δεδομένα. Doryssa Hotel, Σάμος, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου, 23-26 ΣΕΠ 2010.
Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
6/11/10   Προεδεύων σε Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο Πολλαπλή Σκλήρυνση, Νέες Θεραπείες. Στο 21ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.
Πρόσκληση από την ΕΠιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
3/12/10   Μηχανισμοί πόνου. Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Hilton 2-5 ΔΕΚ 2010. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
3/12/10   Νευροτροποποιητικά φάρμακα και φαινόμενο nocebo. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Θεσσαλονίκη 2 - 5 ΔΕΚ 2010
Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
5/12/10   Η φιγκολιμόδη στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνησης. Στο Ημέρες Νευρολογίας, Λάρισσα Imperial Hotel 4-5 ΔΕΚ 2010.
Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 
09-12/10
 
  Botox στη θεραπεία της ημικρανίας, Nocebo & placebo στο χρόνιο πόνο, per os θεραπείες στην πολλαπλή σκλήρυνση.
Τρεις διαλέξεις στο 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ.
 
19/02/11     Νέες θεραπείες στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Intercontinental Hotel, Αθήνα.
 
2/04/11     Θεραπεία Ημικρανίας. Συνάντηση Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Ξενοδοχείο Imaret, Καβάλα.
 
10/05/11   Παθοφυσιλογία Ημικρανίας. Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Πρόσκληση από τη Διεύθυνση της Κλινικής.
 
3/06/11   Παθοφυσιολογία πόνου. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 2-5 ΙΟΥΝ 2011, Αθήνα, Intercontinental Hotel.
Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου (www.enee.gr).
 
3/06/11   Κεφαλαλγία με επέκταση στο πρόσωπο. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 2-5 ΙΟΥΝ 2011, Αθήνα, Intercontinental Hotel.
Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου (www.enee.gr).
 
3/06/11   Χρόνιος Πόνος. Αναλγησία με νέας γενιάς αναλγητικά. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 2 - 5 ΙΟΥΝ 2011, Αθήνα,
Intercontinental Hotel. Πρόσκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου (www.enee.gr).
 
2/07/11   Γενικά περί πόνου, μορφές πόνου. Συνάντηση Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Ξενοδοχείο Caravel. (www.osanet.gr).
 
16/09/11   Ανθεκτική ημικρανία. 11ο Θερινό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας και European Headache Federation.
16 - 18 ΣΕΠ 2011. Λευκάδα (www. Kefalagia.gr, www.ehf-org.org).
 
16/09/11   Συνοσυρότητα ημικρανίας. 11ο Θερινό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας και European Headache Federation.
16 - 18 ΣΕΠ 2011. Λευκάδα (www. Kefalagia.gr, www.ehf-org.org).
 
17/09/11   Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην ημικρανία: ο ρόλος της αλμοτριπτάνης. 11ο Θερινό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας
και European Headache Federation. 16-18 ΣΕΠ 2011. Λευκάδα (www. Kefalagia.gr, www.ehf-org.org).
 
25/09/11   Θεραπεία στο Κλινικά Μεμονωμένο Σύνδρομο. Εταιρική συνάντηση, Novartis. Porto Caras Hotel.
 
30/09/11  

Κλινικές μέθοδοι νευρολογικής αξιολόγησης. Μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Θριάσιο Νοσοκομείο.
 

29/11/11   Φινγκολιμόδη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η κλινική εμπειρία. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Νευροφυσιολογίας,
26 - 29 OKT 2011, Ξενοδοχείο Costa Navarino.
 
09-11/11
 
  Διαχείρηση προσωπικότητας στη χρόνια κεφαλαλγία, Fingolimde vs. Natalizumab.Ποιό πρώτο και γιατί.
Δύο διαλέξεις στο 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα. Οργάνωση Νευρολογική κλινική ΝΝΑ.
 
10/01/12   Σημειολογία Νευρικού Συστήματος. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
 
14/01/12   Basic Prinicples across phase I-IV clinical trials. In Methods in Clinical cancer Researh. Πρόσκληση από την Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία. Ledra Marriott Hotel, Αθήνα.
 
2/04/12   Διαταραχές συναισθήματος σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. Athens Metropolitan College.
 
4/05/12   Nocebo & placebo σε νευρολογικούς ασθενείς. Athens Metropolitan College.
 
11/05/12   Θεραπεία χρονίας κεφαλαλγίας & κεφαλαλγάις από κατάχρηση φαρμάκων. Ο ρόλος των οπιοειδών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας. 11-13 ΜΑΙ 2012, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου.
 
12/05/12   Χρόνιος Πόνος. Αναλγησία με νέας γενιάς αναλγητικά. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας. 11-13 ΜΑΙ 2012, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου. Δορυφορική ομιλία (Lilly).
 
 

         
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

 
Σύνολον    
Ήδη δημοσιευθείσες   56
Δεκτές προς δημοσίευση   1

Θεματική Κατανομή
   
Πειραματική φαρμακολογία   11
Κλινική φαρμακολογία   6
Κλινική νευρολογία   46
  Είδος δημοσίευσης    
  Πειραματικές εργασίες   9
  Κλινικές μελέτες   22
  Σύντομες δημοσιεύσεις   1
  Περιγραφή περιπτώσεων   4
  Πολυκεντρικές μελέτες   5
  Ανασκοπήσεις   8
  Επιστολές προς τον εκδότη   1
  Κριτική βιβλίων   1
  EDITORIALS   3
  Κατεθυντήριες οδηγίες   3
  Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων    
  1ος σε   27
  2ος σε   8
  Τελευταίος σε   7
  Άλλη θέση σε   15
 
Συντελεστής απήχησης
   
  Συνολικός   296.415
  Μέσος Όρος   5.2
 
Βιβλιογραφικές αναφορές    
Προσωπικές (πρώτος συγγραφέας)   653
Σύνολο   1.462 (scopus 2.3.12 & google scholar 3.3.2012)
Η factor   17 (google scholar 3.3.2012)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

Α. Ερευνητικές εργασίες (original papers)

1.
Mitsikostas DD, Sfikakis A, Papadopoulou-Daifoti Z, Varonos D. The effects of Valproate in brain monoamines of juvenile rats after stress. Prog Neuro-Psychopharmacol & Biol Psychiat 1993;17:295-310.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   Ελεγχόμενη μελέτη σε επίμυες
Αρ. επιμύων   40
Αναφορές   12
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.877
 
2.
Mitsikostas DD, Thomas A, Gatzonis S, Ilias A, Papageorgiou C. An epidemiological study of headache among the Monks of Athos (Greece).
Headache 1994;34:539-541.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   πόρτα - πόρτα επιδημιολογική μελέτη κεφαλαλγιών
Αρ. επιμύων  
449
Αναφορές   18
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642


 
3.
Mitsikostas DD, Papadopoulou-Daifotis Z, Sfikakis A. The effect of sumatriptan on brain monoamines in rats. Headache 1996;36:29-31.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   Ελεγχόμενη μελέτη σε επίμυες
Αρ. επιμύων   40
Αναφορές   9
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642
 
4.
Mitsikostas DD, Tsaklakidou D, Athanassiadis N, Thomas A. The prevalence of headache in Greece: correlations to latitude and climatological factors. Headache 1996;36:168-173.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   πόρτα - πόρτα επιδημιολογική μελέτη κεφαλαλγιών
Αρ. Ατόμων  
3,501
Αναφορές   35
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642


 
5.
Mitsikostas DD, Gatzonis S, Thomas A, Kalfakis N, Ilias A, Papageorgiou C. An epidemiological study of headaches among medical students in Athens. Headache 1996;36:561-564.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Επιδημιολογική μελέτη κεφαλαλγιών
Αρ. Ατόμων   588 φοιτητές
Αναφορές   34
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642
 
6.
Mitsikostas DD, Gatzonis S, Thomas A, Ilias A. Buspirone vs amitriptyline in the treatment of chronic tension-type headache. Acta Neurol Scand, 1997;96:247-251. Θεματολογία κλινική μελέτη αξιολόγησης φαρμακευτικής ασφάλειας & αποτελεσματικότητας.
 
Μεθοδολογία   Χειρουργική Αποκατάσταση
Αρ. Ατόμων   58
Αναφορές   25
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.153


 
7.
Mitsikostas DD, Polychronidids I. Valproate versus flunarizine in migraine prophylaxis: a randomized, double-open, clinical trial. Funct Neurol, 1997;12:267-276.
 
Θεματολογία   Κλινική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   ανοιχτή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
φαρμακευτικής αποτελεσματικότητας & ασφάλειας.
Αρ. Ατόμων   44
Αναφορές   26
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 1.481
 
8.
Sfikakis PP, Mitsikostas DD, Manousakis M, Foukaneli D, Moutsopoulos HM. Headache in systemic lupus erythematosus: a controlled study. Br J Reumatol, 1998;37:300-303.
 
Θεματολογία   Κλνική Νευρολογία
Μεθοδολογία   ελεγχόμενη μελέτη
Αρ. Ατόμων  
78 ασθενείς με ΣΕΛ & 89 μάρτυρες
Αναφορές   50
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.551 
9.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Waeber C, Moskoswitz MA, Cutrer FM. The NMDA receptor antagonist MK-801 reduces capsaicin-induced c-fos expression within rat trigeminal nucleus caudalis. Pain, 1998;76:239-248.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαμακολογία
Μεθοδολογία   c-fos μετά απο έγχυση καψακαϊνης στη βασική
δεξαμενή εγκεφάλου επιμύων, ανοσοϊστοχημική
μελέτη, υπο μικροσκόπιο μικρο-χειρουργική.
Δημιουργία πειραματικού προτύπου ημικρανίας.
Αρ. επιμύων   128
Αναφορές   91
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 5.355
 
10.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, , Moskoswitz MA, Waeber C. 5-Both 5-HT1B and 5-HT1F receptors modulate c-fos expression within rat trigeminal nucleus caudalis. Eur J Pharmacol, 1999;369:271-277.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαμακολογία
Μεθοδολογία   έκφραση c-fos μετά απο έγχυση καψακαϊνης στη
βασική δεξαμενή εγκεφάλου επιμύων, ανοσοϊστο-
-χημική μελέτη, υπο μικροσκόπιο μικρο-χειρουργική.
Αρ. επιμύων  
119
Αναφορές   43
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.737
 
11.
Mitsikostas DD, Thomas A. Comorbidity of headaches and depressive disorders. Cephalalgia, 1999; 19:211-217.
 
Θεματολογία   Κλινική Νευρολογία
Μεθοδολογία   μελέτη παρατήρησης
Αρ. Ατόμων   470 ασθενείς
Αναφορές   131
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
12.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Waeber C, Cutrer FM, Moskoswitz MA. Non-NMDA glutamate receptors modulate capsaicin induced c-fos expression within trigeminal nucleus caudalis. Br J Pharmacol, 1999, 127:623-230.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   έκφραση c-fos μετά απο έγχυση καψακαϊνης στη
βασική δεξαμενή εγκεφάλου επιμύων, ανοσοϊστο-
-χημική μελέτη, υπο μικροσκόπιο μικρο-χειρουργική.
Αρ. επιμύων  
137
Αναφορές   53
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.925


 
13.
Sanchez del Rio M, Bakker D, Ona Wu MS, Agosti R, Mitsikostas DD, Ostergaard L, Wells WA, Rosen BR, Sorensen G, Moskowitz MA, Cutrer FM. Perfusion weighted imaging during migraine: spontaneous visual aura and headache. Cephalalgia, 1999, 19: 701-707.
 
Θεματολογία   Βασική έρευνα σε ανθρώπους
Μεθοδολογία   Λειτουργική ΜRI σε ασθενείς στη διάρκεια
οπτικής ημικρανικής αύρας.
Αρ. Ατόμων   19
Αναφορές   140
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
14.
Cutrer FM, Mitsikostas DD, Ayata G, Sanchez del Rio M. Attenuation by butalbital of capsaicin-induced c-fos like immunoreactivity in trigeminal nucleus caudalis. Headache, 1999, 39:697-704.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   έκφραση c-fos μετά απο έγχυση καψακαϊνης στη
βασική δεξαμενή εγκεφάλου ινδικών χοιριδίων,
ανοσοϊστοχημική μελέτη, υπό μικροσκόπιο μικρο-
χειρουργική.
Αρ. Ινδ. Χοιριδ.  
45
Αναφορές   14
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642


 
15.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Waeber C. 5-Hydroxytryptamine1B/1D and 5-hydroxytryptamine1F receptors inhibit capsaicin-induced c-fos immunoreactivity within mouse trigeminal nucleus caudalis. Cephalalgia, 2002;22:384-394.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   έκφραση c-fos μετά απο έγχυση καψακαϊνης
στη βασική δεξαμενή εγκεφάλου μυών,
ανοσοϊστοχημική μελέτη, υπό μικροσκόπιο
μικρο-χειρουργική. Δημιουργία πειραματικού
προτύπου ημικρανίας σε μυς.
Αρ. μυών   51
Αναφορές   10
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
16.
Mitsikostas DD, Sfikakis P, Goadsby PJ. A meta-analysis for headache in Systemic Lupus: the evidence and the myth. Brain, 2004;127:1200-9.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μετα-ανάλυση
Αρ. Μελετών  
35
Αναφορές   69
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 9.230
 
17.
Anagnostou V, Mitsikostas DD. Time perception in migraine sufferers: an experimental matched-pairs study. Cephalalgia, 2005; 25:60-7.
 
Θεματολογία   Βασική έρευνα σε ανθρώπους
Μεθοδολογία   ελεγχόμενη ανά ζεύγη κλινική μελέτη
Αρ. Ατόμων   40 ημικρανικοί & 40 μάρτυρες
Αναφορές   3
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
18.
Giannakodimos S, Georgiadis G, Tsounis S, Triantafillou N, Kimiskidis V,
Giatas K, Karlovasitou A, Mitsikostas DD, Thodi E, Polychronopoulos P, Ramopoulos N, Michailidis K, Michalis N, Garganis K, Gatzonis S, Balogiannis S, Kazis A, Milonas J, Van Oene JC. Add-on topiramate in the treatment of refractory partial-onset epilepsy: Clinical experience of outpatient epilepsy clinics from 11 general hospitals. Seizure. 2005;14:396-402.
 
Θεματολογία   Κλινική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης
Αρ. Μελετών  
211
Αναφορές   8
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 1.649


 
19.
Zissis NP, S Harmoussi, N Vlaikidis, D Mitsikostas, T Thomaidis, G Georgiadis & K Karageorgiou. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of venlafaxine XR in out-patients with tension-type headache. Cephalalgia 2007;27: 315–324.
 
Θεματολογία   Κλινική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   διπλή-τυφλή, διασταυρούμενη μελέτη
αποτελσματικότητας και ασφάλειας.
Αρ. Ατόμων   60
Αναφορές   42
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
20.
DD Mitsikostas, M Vikelis & A Viskos.Refractory chronic headache associated with obstructive sleep apnoea syndrome. Cephalalgia 2008;28:139-143.
 
Θεματολογία   κλινική μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
72
Αναφορές   15
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
21.
Tabaki NE, Vikelis M, Besmertis L, Vemmos K, Stathis P, Mitsikostas DD. Apraxia related with subcortical lesions due to cerebrovascular disease. Acta Neurol Scand. 2010 Jul;122(1):9-14. Epub 2009 Dec 17.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων   72
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
22.
Konstantopoulos K, Vikelis M, Seikel JA, Mitsikostas DD. The existence of phonatory instability in multiple sclerosis: an acoustic and electroglottographic study. Neurol Sci. 2010 Jun;31(3):259-68. Epub 2009 Oct 30.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
72
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:


 
23.
Mitsikostas DD, Vikelis M, Kodounis A, Zaglis D, Xifaras M, Doitsini S, Georgiadis G, Thomas A, Charmoussi S.Migraine recurrence is not associated with depressive or anxiety symptoms. Results of a randomized controlled trial. Cephalalgia. 2010 Jun;30(6):690-5.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων   72
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
24.
Bousser MG, Amarenco P, Chamorro A, Fisher M, Ford I, Fox KM, Hennerici MG, Mattle HP, Rothwell PM, de Cordoüe A, Fratacci MD; PERFORM Study Investigators. Terutroban versus aspirin in patients with cerebral ischaemic events (PERFORM): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet. 2011 Jun 11;377(9782):2013-22. Epub 2011 May 25. Erratum in: Lancet. 2011 Jul 30;378(9789):402.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
9.562
Αναφορές   30
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.987


 
25.
Bousser MG, Amarenco P, Chamorro A, Fisher M, Ford I, Fox K, Hennerici MG, Mattle HP, Rothwell PM; PERFORM Study Investigators. Rationale and design of a randomized, double-blind, parallel-group study of terutroban 30 mg/day versus aspirin 100 mg/day in stroke patients: the prevention of cerebrovascular and cardiovascular events of ischemic origin with terutroban in patients with a history of ischemic stroke or transient ischemic attack (PERFORM) study. Cerebrovasc Dis. 2009;27(5):509-18.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
26.
Kappos L, Radue EW, O'Connor P, Polman C, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K, Agoropoulou C, Leyk M, Zhang-Auberson L, Burtin P; FREEDOMS Study Group. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):387-401.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
0
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 
27.
Mitsikostas DD, Mantonakis LI, Chalarakis NG. Nocebo is the enemy, not placebo. A meta-analysis of reported side effects after placebo treatment in headaches. Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):550-61. Epub 2011 Jan 7.
 
Θεματολογία   Μετα-ανάλυση
Μεθοδολογία   Συστηματική ανάλυση RCTs
για τις κεφαλαλγίες
Αρ. RCTs    
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
28.
Papadopoulos D, Mitsikostas DD. Nocebo effects in multiple sclerosis trials: a meta-analysis. Mult Scler. 2010 Jul;16(7):816-28. Epub 2010 Jun 10.
 
Θεματολογία   Μετα-ανάλυση
Μεθοδολογία   Συστηματική ανάλυση RCTs
για nocebo στην πολλαπλή
σκλήρυνση
Αρ. RCTs  
 
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:


 
29.
Mitsikostas DD, Knight YE, Lasalandra M, Kavantzas N, Goadsby PJ. Triptans attenuate capsaicin-induced CREB phosphorylation within the trigeminal nucleus caudalis: a mechanism to prevent central sensitization? J Headache Pain. 2011 Aug;12(4):411-7.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   έκφραση CREB μετά απο ερεθισμό με
καψακαϊνη της μέσης Μηνιγγικής αρτηρίας
επιμύων, ανοσοϊστοχημική μελέτη, υπό
μικροσκόπιο μικρο-χειρουργική.
Δημιουργία πειραματικού προτύπου
ημικρανίας σε επίμυες.
Αρ. επιμύων   128
Αναφορές    
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
30.
Katsiari CG, Vikelis M, Paraskevopoulou ES, Sfikakis PP, Mitsikostas DD. Headache in Systemic Lupus Erythematosus vs Multiple Sclerosis: A Prospective Comparative Study. Headache. 2011 Jul 28.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
185
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
31.
Papadopoulos D, Mitsikostas DD. A meta-analytic approach to estimating nocebo effects in neuropathic pain trials. J Neurol. 2011 Aug 3.
 
Θεματολογία   Μετα-ανάλυση
Μεθοδολογία   Συστηματική ανάλυση RCTs για το
νευροπαθητικό πόνο
Αρ. RCTs    
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
32.
Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U, Destée A, Tolosa E, Kutzelnigg A, Ceballos-Baumann A, Zdravkovic S, Bladström A, Jones R; 11018 Study Investigators. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010 Oct;9(10):969-77. Epub 2010 Aug 20.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
185
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:


 
33.
Mitsikostas DD, Pantes GV, Avramidis TG, Karageorgiou KE, Gatzonis SD, Stathis PG, Fili VA, Siatouni AD, Vikelis M. An observational trial to investigate the efficacy and tolerability of levetiracetam in trigeminal neuralgia. Headache. 2010 Sep;50(8):1371-7.
 
Θεματολογία   Μετα-ανάλυση
Μεθοδολογία   Συστηματική ανάλυση RCTs για το
νευροπαθητικό πόνο
Αρ. RCTs    
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:
 
34.
Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U, Destée A, Tolosa E, Kutzelnigg A, Ceballos-Baumann A, Zdravkovic S, Bladström A, Jones R; 11018 Study Investigators. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010 Oct;9(10):969-77. Epub 2010 Aug 20.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη παρακολούθησης
Αρ. Ατόμων  
185
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor:


 
35.
Mitsikostas DD, Chalarakis NG, Mantonakis LI, Delicha EM, Sfikakis PP.
Nocebo in fibromyalgia: meta-analysis of placebo-controlled clinical trials and implications for practice. Eur J Neurol. 2011 Oct 4. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03528.x.
 
Θεματολογία   Μετα-ανάλυση
Μεθοδολογία   Συστηματική ανάλυση RCTs για την ινομυαλγία
Αρ. RCTs   21
Αναφορές   2
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.765
 
36.
N. Tsakiri, D. Papadopoulos, M. Denis, DD. Mitsikostas, G. Kollias. "TNFR2 on non-haematopoietic cells is required for Foxp3+ regulatory T cell function and disease suppression in experimental autoimmune encephalomyelitis". Eur J Immunol, in press.
 
Θεματολογία   Πειραματική εργασία σε nock out μυς
Μεθοδολογία   Ανάλυση mRNA υποδοχέων TNFa σε πειραματική
εγκεφαλομυελίτιδα.
Aρ. Επιμύων   265
Αναφορές  
0
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.942
     

 


Β. Σύντομες Δημοσιεύσεις

1.
Mitsikostas DD, Karandreas N, Coutsopetras P, Piperos P, Lygidakis C, Papageorgiou C. Fasciculation potentials in healthy people. Muscle & Nerve, 1998;21:533-535.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Μελέτη καταγραφής δεσμιδώσεων σε υγιείς
Αρ. Ατόμων   122
Αναφορές   14
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.302


 

Γ. Αναφορά Περιστατικών

1.
Mitsikostas DD, Manta P, Kalfakis N, Chioni A, Ilias A, Liakopoulos D,
Papageorgiou C. External ophthalmoplegia with ragged red fibers and acetylcholine receptor antibodies. Funct Neurol 1995;10:209-215.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Αναφορά ενός περιστατικού
Αρ. Ατόμων   1
Αναφορές   9
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 1.481
 
2.
Gatzonis S, Mitsikostas DD, Ilias A, Papageorgiou C. Two more secondary headaches mimicking chronic paroxysmal hemicrania. Is the exception, or the rule? Headache, 1996;36:511-513.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Αναφορά δύο περιστατικών
Αρ. Ατόμων  
2
Αναφορές   21
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642


 
3.
Vikelis M, Xifaras N, Mitsikostas DD. SUNCT syndrome in the elderly. Cephalalgia 2005; 25:1091-1092.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Αναφορά ενός περιστατικού
Αρ. Ατόμων   1
Αναφορές   7
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
4.
Vikelis M, Xifaras M, Magoufis G, Gekas G, Mitsikostas DD. Headache attributed to unruptured saccular aneurysm, mimicking hemicrania continua. J Headache Pain, 2005; 6:156-158.
 
Θεματολογία   Κλινική Μελέτη
Μεθοδολογία   Αναφορά ενός περιστατικών
Αρ. Ατόμων  
1
Αναφορές   13
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.015
Δ. Ανασκοπήσεις

1.
Mitsikostas DD and Sanchez del Rio M. Receptor systems mediating c-fos expression within trigeminal nucleus caudalis in animal models of migraine. Brain Res. Brain Res. Rev. 2001;35:20-35.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   ανασκόπηση μοριακών μηχανισμών διέγερσης c-fos
πρωτείνης
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   36
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 6.477
 
2.
Bergerot A, Holland PR, Akerman S, Bartsch T, Ahn AH, Maassen Van DenBrink A, Reuter U, Tassorelli C, Schoenen J, Mitsikostas DD, van den Maagdenberg AM, and Goadsby PJ. Animal models of migraine: looking at the component parts of a complex disorder. Eur J Neurosci 2006; 24:1517–1534.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   ανασκόπηση πειραματικών προτύπων ημικρανίας
στα ζώα
Αρ. Ατόμων  
0
Αναφορές   17
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.673


 
3.
Mitsikostas DD. Methodology of clinical trials in multiple sclerosis. Neurol Sci. 2006;27 Suppl 5:s362-4.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   ανασκόπηση & κριτική μεθοδολογίας μελετών
φαρμακευτικής θεραπείας στην πολλαπλή σκλήρυνση
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 1.006
 
4.
Vikelis M, Xifaras M, Mitsikostas DD. CADASIL: a short review of the literature and a description of the first family from Greece. Funct Neurol. 2006;21:77-82.
 
Θεματολογία   Κλινική Νευρολογία
Μεθοδολογία   αναφορά της πρώτης ελληνικής οικογένειας με
CADASIL μετά απο γενετικό έλεγχο και σύντομη
βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αρ. Ατόμων  
8
Αναφορές   3
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 0.557 
5.
Vikelis M, Mitsikostas DD. The Role of Glutamate and its Receptors in Migraine. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 2007;6:251-257 251.
 
Θεματολογία   Πειραματική Φαρμακολογία
Μεθοδολογία   ανασκόπηση που αφορά τους υποδοχείς του
γλουταμικού ως μοριακούς στόχους μελλοντικών
αντι-ημικρανικών φαρμάκων
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   41
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.618
 
6.
Magiorkinis E, Diamantis A, Mitsikostas DD, Androutsos G. Headaches in antiquity and during the early scientific era. J Neurol. 2009 Aug;256(8):1215-20. Epub 2009 Mar 14. Review.
 
Θεματολογία   Ιιστορία Ιατρικής
Μεθοδολογία   ανασκόπηση παλαιών βιβλιογραφικών πηγών με θέμα τις
κεφαλαλγίες
Αρ. Ατόμων  
0
Αναφορές   6
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.853 
7.
Mitsikostas DD, Viskos A, Papadopoulos D. Sleep and headache: the clinical relationship. Headache. 2010 Jul;50(7):1233-45.
 
Θεματολογία   Κλινική Ιατρική
Μεθοδολογία   ανασκόπηση που αφορά τη συνοσυρότητα των
διαταραχών ύπνου με τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.
Πρόσκληση από τον Editor in Chief του περιοδικού
Cephalalgia.
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   4
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642
 
8.
Deligianni C, Vikelis M, Mitsikostas DD. Depression in Headaches: Chronification. Curr Opinion Neurol 2012. In press
 
Θεματολογία   Κλινική Ιατρική
Μεθοδολογία   ανασκόπηση που αφορά τη συνοσυρότητα των
διαταραχών διάθεσης με τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.
Πρόσκληση από τον Editor in Chief του περιοδικού.
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   0
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 5.021
 


Ε. Γράμματα στον Εκδότη

1.
Mitsikostas DD. The valproate mechanisms of action in migraine. Cephalalgia 1994;14:465.
 
Θεματολογία   κλινική φαρμακολογία
Μεθοδολογία   μηχανισμός δράσης βαλπροϊκού στην ημικρανία
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   7
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
ΣΤ. Κριτικές Βιβλίων μετά απο πρόσκληση

1.
DD Mitsikostas, Sanchez del Rio M: Headache pathogenesis: Monoamines. Neuropeptides, Purines and Nitric Oxide. Frontiers in Headche Research, Vol. 7. Headache 1998;38: 632-633.
 
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.642


Ζ. Editorials (μετά από πρόσκληση)

1.
Moskowitz MA, Mitsikostas DD. A negative clinical study in the search for a migraine treatment. Cephalalgia, 1997;17:720-721.
 
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
2.
Mitsikostas DD. Is migraine really comorbid with systemic lupus erythematosus? Cephalalgia, 2004 ;24:1013-5.
 
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265


 
3.
Mitsikostas DD. Editorial. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 2007; 6: 234.
 
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.618
Η. Κατευθυντήριες οδηγίες ΔΙεθνών Ιατρικών Εταιριών (μετά από πρόσκληση)
 
1.
Bendtsen L, Bigal ME, Cerbo R, Diener HC, Holroyd K, Lampl C, Mitsikostas DD, Steiner TJ, Tfelt-Hansen P; International Headache Society Clinical Trials Subcommittee.Guidelines for controlled trials of drugs in tension-type headache: second edition. Cephalalgia. 2010 Jan;30(1):1-16.
 
Θεματολογία   Κατεθυντήριες οδηγίες προς τους κλινικούς
ερευνητικές για το σχεδιασμό και την εκτέλεση
κλινικών μελετών με θεραπευτικό αντίκειμενο την
κεφαλαλγία τύπου-τάσεως. Πρόσκληση από την
International Headache Society.
 
Μεθοδολογία   Συστηματική ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας
που αφορά τη θεραπεία της κεφαλαλγίας τύπου
τάσεως και σύνταξη συγκεκριμένων οδηγιών με
βάση τα δεδομένα, αλλά και την κλινική και
ερευνητική εμπειρία των μελών της επιτροπής.
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   11
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 4.265
 
2.
Jensen R, Mitsikostas DD, Valade D, Antonaci F. Guidelines for the organization of headache education in Europe: the headache school II. J Headache Pain. 2010 Apr;11(2):161-5. Epub 2010 Feb 24.
 
Θεματολογία   Κατεθυντήριες οδηγίες για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
όσον αφορά τις κεφαλαλγίες. Πρόσκληση από την
European Headache Federation.
 
Μεθοδολογία   Συστηματική ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας
που αφορά τη θεραπεία της κεφαλαλγίας τύπου
τάσεως και σύνταξη συγκεκριμένων θεραπευτικών
οδηγιών με βάση τα δεδομένα, αλλά και την κλινική
εμπειρία των μελών της επιτροπής.
Αρ. Ατόμων  
0
Αναφορές   2
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 2.015


 
3.
Bendtsen L, Evers S, Linde M, Mitsikostas DD, Sandrini G, Schoenen J; EFNS. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache - report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2010 Nov;17(11):1318-25.
 
Θεματολογία   Κατεθυντήριες οδηγίες μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση.
 
Μεθοδολογία   Συστηματική ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας που αφορά τη θεραπεία της
κεφαλαλγίας τύπου τάσεως και σύνταξη συγκεκριμένων θεραπευτικών οδηγιών
με βάση τα δεδομένα, αλλά και την κλινική εμπειρία των μελών της επιτροπής.
Πρόσκληση από την Επιτροπής Εκπαίδευσηςτης European
Federation of Neurological Societies.
Αρ. Ατόμων   0
Αναφορές   20
Συντ. απήχησης   Impact Factor: 3.765


 


Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SCI

1.
Mitsikostas DD. The case for interferon 1beta-a (Rebif) treatment in relapsing multiple sclerosis (RMS). J. Clin. Res. 2001;4:1-17.
 
Αναφορές   2
 
2. Mitsikostas DD, Moskowitz MA. Serotonin’s central action in migraine. Network Neurology Commentary, 1998;2:232-235.

Αναφορές   4

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Σύνολον    
Ήδη δημοσιευθέντα   5
Δεκτά προς δημοσίευση   0

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Sanchez del Rio M, Mitiskostas D.D., Cutrer FM. Headaches. In: Batchelor T & Cudkowicz Meds, Principles of Neuroepidemiology. Butterworth Heinemann, 2001, pp. 193-213. ISBN 0750670428.
 
2. Mitsikostas D.D. The neurochumoral mediators and their receptors
involved in the plasma extravasation model of neurogenic infla-
mmation. In: Spierings ELH and Sanchez del Rio M eds. Migraine: A neuroinflammatory disease? Birkhauser Verlag, 2002, pp 91-113. ISBN 3764362316. 
3. Mitsikostas D.D., Pascual J. Pseudomigraine with pleocytocis. In: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hanse P & Welch KMA eds: The Headaches, 3rd edition, Lippincottt Williams & Wilkins, 2006, pp.945-947. ISBN.
 
4. D.D. Mitsikostas. M. Al Jumah. Medication Overuse and Headache. In: Paolo Martelletti and Timothy J. Steiner eds: Handbook of Headache. Practical Management. Springer, 2011, pp 506-513. ISBN 978-88-470-1699-6, eISBN 978-88-470-1700-9.


 
5. R Jensen, D.D. Mitsikostas, C Wober. Persistent Idiopathic Facial Pain. In: Paolo Martelletti and Timothy J. Steiner eds: Handbook of Headache. Practical Management. Springer, 2011, pp 638-650. ISBN 978-88-470-1699-6, eISBN 978-88-470-1700-9.
Δ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
Συνολικός αριθμός   36
Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων    
1ος ή μόνος σε   19
2ος σε   5
Τελευταίος σε   7
Άλλη θέση σε   5

 
1. Mitsikostas DD, Papadopoulou-Daifoti Z, Sfikakis A. Valproate decreases dopamine concentrations in hypothalamus of prepubertal rats. 10th International Congress of Epilepsy, Oslo, Epilepsia 1993;34 (Suppl 2):S162-S163.
 
2. Mitsikostas DD, Sfikakis A. Effect of valproate in the process of puberty in rats. 10th International Congress of Epilepsy, Oslo, Epilepsia 1993;34
(Suppl 2): S163.
 
3. Cutrer FM, Mitsikostas DD, Ayata, G. and Moskowitz, M.A.. Butalbital reduces c-fos expression in trigeminal nucleus caudalis (TNC) after noxious meningeal stimulation. 8th Congress of International Headache Society, Amsterdam, Cephalalgia, 1997;17:400-401.
 
4.
Mitsikostas DD, Polychronidis I. Valproate versus flunarizine in migraine prophylaxis. 8th Congress of International Headache Society, Amsterdam, Cephalalgia 1997;17: 434-4345.
 
5.
Mitsikostas DD, Gatzonis S, Thomas A, Ilias A, Papageorgiou K. Busrpirone versus amitriptyline in the treatment of chronic tension-type headache,
8th Congress of International Headache Society, Amsterdam, Cephalagia 1997;17: 448.
 
6.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Cutrer FM, Waeber C, Moskowitz MA. NMDA receptors modulate c-fos expression within trigeminal nucleus caudalis after noxious meningeal stimulation. 50th Annual Meeting of the American Academy neurology, Minneapolis, Neurology 1998; 50: A350.
 
7.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio, Waeber C, Cutrer FM, Moskowitz MA.Glutamate receptors mediate capsaicin-induced c-fos expression within trigeminal nucleus caudalis (TNC). 4th European headache Federation Congress, Corfu, Funct. Neurol. 1998;13:201.
 
8.
Sanchez del Rio M, Cutrer FM, Sorensen G, Waeber C, Bakker D, Agosti R, Mitsikostas DD, Rosen B, Moskowitz MA. Perfusion weighted imaging during spontaneous visual aura and headache phase. 4th European Headache Federation Congress, Corfu, Funct. Neurol. 1998;13:204.
 
9.
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Cutrer FM, Moskowitz MA, Waeber C. Glutamate and 5-HT1F receptors modulate trigeminal pain in rats. 9th Congress of the International Headache Society, Barcelona, Cephalalgia 1999;19:314.
 
10. 
Mitsikostas DD, Sanchez del Rio M, Moskowitz MA, Waeber C. Intracisternal capsaicin induces c-fos immunoreactivity within trigeminal nucleus caudalis in mouse. 9th Congress of the International Headache Society, Barcelona, Cephalalgia 1999;19:401.
 
11.
Mitsikostas DD, Sfikakis PP, Goadsby PJ. Comorbidity of migraine with Systemic Lupus Erythematosus (SLE): a meta-analysis of published studies. Cephalalgia 2003;23:583.
 
12. Anagnostou E, Mitsikostas DD. Estimation of time by migraineurs. Cephalalgia 2003;23:640.
 
13.
Mitsikostas DD, Goadsby PJ. Capsaicin stimulation of the meningeal artery induces CREB phosphorylation (P-CREB) within the rat trigeminal ganglion (TG). Cephalalgia 2003;23:647.
 
14. Mitsikostas DD. Obstructive sleep apnoea syndrome (OASs) associated with chronic headache. Cephalalgia 2003;23:669.
 
15. Tabaki NE, Vikelis M, Besmertis L, Vemmos K, Stathis S, Mitsikostas DD. Apraxia related with subcortical lesions due to cerebrovascular disease.
Eur J Neurol 2005.
 
16.
Doskas T, Besmertis L, Theotoka I, Papadiamantopoulou D, Etmektsoglou S, Mitsikostas DD. Differential diagnosis of dementia with emphasis in vascular dementia: memory clinic of Athens Naval Hospital. Eur J Neurol 2005.
 
17.
Vikelis M, Xifaras M, Gekas G, Mitsikostas DD. SUNCT syndrome in the elderly. Eur J Neurol 2005.
 
18.
Mitsikostas DD, Peioglou-Charmousi S, Vikelis M, Koudounis A, Zaglis D, Xyfaras M, Doetsini S, Georgiades G, Vogiatzis G. Migraine recurrence after treatment wit oral sumatriptan is not related with anxiety or depression. XII Congress of the International Headache Society, Kyoto 9-12 October 2005. Cephalalgia 2005;25:977.
 
19. Mitsikostas DD, Vikelis M, Viskos A. Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAs) associated with refractory chronic headache. XII Congress of the International Headache Society, Kyoto 9-12 October 2005. Cephalalgia 2005;25:1019.
 
20. Vikelis M., Xifaras M., Gekas G., Mitsikostas D.D.. SUNCT syndrome in the elderly. European Journal of Neurology, 2005;12(Suppl 2):37-300. Poster Presentation at the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September 2005.
 
21. Tabaki N., Vikelis M., Besmertis L., Vemmos K., Stathis P., Mitsikostas D.D.. Apraxia related with subcortical lesions due to cerebrovascular disease. European Journal of Neurology, 2005;12(Suppl 2):37-300. Poster Presentation at the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September 2005.
 
22. Vikelis M., Xifaras M., Sarafoglou C., Gekas G., Mitsikostas D.D.. Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leucoencephalopathy (CADASIL): the first family in Greece. Cerebrovascular Diseases, 2005; 19(suppl 2):1-172. Poster presentation at 14th European Stroke Conference. Bologna, Italy, 25-28 May 2005.
 
23. Vikelis M. and Mitsikostas D.D.. Clinical characteristics of patients with episodic cluster headache. Oral presentation at the 14th South European Society for Neurology and Psychiatry. Thessaloniki, Greece, 16-19 October 2003.
 
24. K. Konstantopoulos, M. Vikelis, K. Xifara, DD Mitsikostas. Dysarthria and phonatory instability in multiple sclerosis. 17th Meeting of the European Neurological Society, Rodos 16-20 June, 2007.
 
25. Zissis NP, S Harmoussi, N Vlaikidis, DD Mitsikostas, T Thomaidis, G Georgiadis & K Karageorgiou. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of venlafaxine XR in out-patients with tension-type headache. IX Congress of the International Headache Society, Stockholm, Cephalalgia 2007.
 
26. Mitsikostas DD, Pantes G, Avramidis T, Karageorgiou K, Gatzonis S, Stathis P. An observational trial to investigate the efficacy and tolerability of levetiracetam in trigeminal neuralgia (TN). 11th annual congress of EFNS. Brussels, 25-28 August, 2007.
 
27. Papadopoulos D, Mitsikostas DD, ECTRIMS, Nocebo effect in multiple sclerosis trials. ECTRIMS, 9-12 Sept 2009, Dusseldorf, Germany. Mult Scler (2009). 15: S143-S143.
 
28. Mitsikostas DD, Leonidas I. Mantonakis, Nikolaos G.Nocebo Is the Enemy, Not Placebo. A Meta-Analysis of the Nocebo Effect in Migraine. American Academy of Neurology Annual Meeting, Seattle April 25-May 2, 2009, Neurology 2009, 73.
 
29. Papadopoulos D, Mitsikostas DD, Higher incidence of nocebo responses to disease-modifying treatments than symptomatic treatments in multiple sclerosis trials. ENS, Berlin 2010, J Neurol 257(1): S147-S147.
 
30. Tsakiri N, Papadopoulos D, Mitsikostas DD, Kollias G. (2010). TNFR2 is critical for Treg immunomodulatory activity in a model of MS ECTRIMS 2010: Gothenburg, Sweden • 13-16 October 2010. Mult Scler 16 (10): S87-S87.
 
31. Mitsikostas DD, Papadopoulos D. Nocebo Responses in Disease-Modifying and Symptomatic Treatment Trials for Multiple Sclerosis: A Systematic Review. American Academy of Neurology Annual Meeting, Toronto, April 10–17, 2010. Neurology 2010, 74 (9): A542-A542.
 
32. Mitsikostas DD, Papadopoulos D. Substantial Nocebo Effect in Clinical Trials for Neuropathic Pain. American Academy of Neurology Annual Meeting, April 9 – April 16, 2011
Honolulu, Hawaii, USA. Neurology 2011;76(9): A649-A649. Oral Presentation.
 
33. Tsakiri N, Papadopoulos D, Denis M, Mitsikostas DD, Kollias G. TNFR2-expressing non-haematopoetic cells modulate the immunosuppressive activity of FoxP3+ regulatory T cells in MOG-EAE. ECTRIMS, 19-22 OCT 2011, Amserdam, The Netherlands, Mult Scler 2011;17(10): S47-S47. Oral presentation.
 
34. Mitsikostas DD, Chalarakis NG, LI Mantonakis LI, Delicha E and PP Sfikakis. Nocebo in Fibromyalgia: Meta-Analysis of Placebo-Controlled Clinical Trials and Implications for Practice. In 2011 ACR/ARHP Annual Scientific Meeting, Chicago, IL, November 4-9, 2011. Arth Rheum 2011 36 (10) Suppl: S288. Oral Presenation.
 
35. Stathis P, Smpirlis M, Mitsikostas DD, One out of ten patients discontune anti-parkinson treatment due to nocebo adverse event. A meta-analysis. XIX World Meeting on Parkinson Disease and related Disorders, Changhai, China, Dec 2011. Oral Presenation.
 
36. Mitsikostas DD, D. Papadopoulos, LI. Mantonakis, NG. Chalarakis and PP. Sfikakis. Nocebo in Chronic Pain disorders: A meta-analysis with implications for clinical practice and trial design. In World Pain Institute Annual Meeting, Miami Beech, Feb 4-6, 2012.
 
37. Mitsikostas DD, D Papadopoulos, LI Mantonakis, NG Chalarakis, P Stathis, M Smpiliris, EM Delicha, PP Sfikakis. Nocebo in Neurology: A meta-analysis with important implications for clinical practice and trial design. In American Academy Neurolgy Annual Meeting, Apr 21-28 2012, New Orleans, USA. Oral Presentation.


 
Σημείωση   Oι περισσότερες από τις ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια έχουν στο μεταξύ δημοσιευθεί σαν άρθρα στο διεθνή τύπο, όπως συνήθως συμβαίνει (αρχικά η εργασία ανακοινώνεται και μετά δημοσιεύεται).
Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

O κος Δ. Δ. Μητσικώστας διαθέτει τις παρακάτω ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (εξαιρουμένων των περιλήψεων ανακοινώσεων του σε διεθνή συνέδρια).
 
Αριθμός   57   IF   296.415   Βιβλιογρ. Αναφορές   1.462
 
Πλήρη άρθρα σε περιοδικά του SCI   56
Επιστολές εκδ. σε περιοδικά του SCI   1
Πλήρη άρθρα σε περιοδικα εκτός SCI   2
Κεφάλαια σε βιβλία   5
Σύνολο   64ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σύνολον    
Ήδη δημοσιευθείσες   34
Δεκτές προς δημοσίευση   0
     
     
     
     
  Είδος δημοσίευσης    
  Πειραματικές εργασίες   3
  Κλινικές μελέτες   6
  Κλινικοεργαστηριακές μελέτες   0
  Περιγραφή περιπτώσεων   6
  Πολυκεντρικές μελέτες   0
  Ανασκοπήσεις   18
  Επιστολές προς τον εκδότη   1
  Άλλου τύπου   0
       
  Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων    
  1ος σε   19
  2ος σε   8
  Τελευταίος σε   4
  Άλλη θέση σε   3
       
       
       
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
1. Μητσικώστας Δ.Δ. Βαλπροϊκό: I. Μηχανισμοί αντιεπιληπτικής δράσης και φαρμακοκινητική. Ανασκόπηση. Εγκέφαλος, 1991;28:70-77.
 
2. Μητσικώστας Δ.Δ. . Βαλπροϊκό: II. Ανεπιθύμητες δράσεις. Ανασκόπηση. Εγκέφαλος, 1991;28:78-89.
 
3. Μητσικώστας Δ.Δ. . Βαλπροϊκό: III. Ανασκόπηση. Εγκέφαλος, 1991; 28:90-97.
 
4. Μητσικώστας Δ.Δ., Σφηκάκη Α, Παπαδοπούλου Ζ. Η επίδραση του βαλπροϊκού στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου επιμύων. Νευρολογικά Θέματα, 1991;2:285-289.
 
5. Μητσικώστας Δ.Δ., Σφηκάκη Α, Σεγδίτσα Ι. Η επίδραση του βαλπροϊκού στην ενήβωση επιμύων. Νευρολογικά Θέματα, 1991;2:321-327.
 
6. Μητσικώστας Δ.Δ. , Θωμάς Α. Πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες: I. Ταξινόμηση /διάγνωση και βασικοί αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί. Εγκέφαλος 1992;29: 69-80.
 
7. Μητσικώστας Δ.Δ., Θωμάς Α. Πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες: II. Φαρμακολογία και φαρμακευτική θεραπεία. Εγκέφαλος, 1992;29:101-108.
 
8. Θωμάς Α, Μητσικώστας Δ.Δ. Επιληπτικές ψυχώσεις: Φαινομενολογική προσέγγιση. Ανασκόπηση. Εγκέφαλος, 1993;30:7-19.
 
9. Μητσικώστας ΔΔ, Ρόμπος Α. Νευροσύφιλη. Πρόσφατα δεδομένα στην επιδημιολογία, φαινομενολογία και θεραπεία. Εγκέφαλος, 1993;30:71-80.
 
10. Τριανταφύλλου Ν, Μητσικώστας Δ.Δ., Παρασκευάς Γ, Τουτουδάκης Δ, Κωνσταντινίδης Τ, Σφάγγος Κ, Κωτούλας Γ, Καλοβιδούργς Α, Μαλιάρα Σ, Παπαγεωργίου Κ. Προκλητά δυναμικά (P 300) σε ασθενείς με εγκεφαλική ατροφία. Νευροφυσιολογικά Θέματα, 1993; 1:125-129.
 
11.  Μητσικώστας Δ.Δ. Τριανταφύλλου Ν, Βαρδάνης Γ, Ψαρράς Ν, Σπανού Ε, Σταμπουλής Ε, Σφάγγος Κ, Παπαγεωργίου Κ. Δύο περιπτώσεις πολυσυστηματικής ατροφίας του ΚΝΣ (Shy-Drager Syndrome). Ιατρική, 1993;64:645-650.
 
12. Ρέντζος Μ, Μητσικώστας Δ.Δ., Ρόμπος Α, Παπαγεωργίου Κ. Striatopallidodentate calcifications (Fahr's Syndrome): περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση. Ιατρική, 1994; 65:515-518.
 
13. Μητσικώστας Δ.Δ., Ρόμπος Α, Παπαγεωργίου Κ. Πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ. Ιατρική, 1994;66:528-534.
 
14. Μητσικώστας Δ.Δ. Κεφαλαλγία στις αγγειίτιδες. Κεφαλαλγία, 1994;2:138-148.
 
15. Μητσικώστας Δ.Δ., Παπαδοπούλου Ζ, Σφηκάκη Α. Η επίδραση της σουματριπτάνης στις βιολογικές αμίνες επιμύων. Κεφαλαλγία, 1994;2:66-68.
 
16. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ., Κατσουλίδου Α, Χατξάκης Α, Στεφανής Κ. Ο επιπολασμός της λοίμωξης από HIV ιό στους ενδοφλέβιους χρήστες τοξικών ουσιών. Ιατρική, 1994;66 (Suppl):25-29.
 
17. Μητσικώστας Δ.Δ., Θωμάς Α, Γκατζώνης Σ, Ηλίας Α, Παπαγεωργίου Κ. Ο επιπολασμός των κεφαλαλγιών στους Μοναχούς του Αγίου Ορους. Κεφαλαλγία, 1994;2:98-101.
 
18. Μητσικώστας Δ.Δ. Το φαινόμενο της μετακινούμενης καταστολής του Leao. Κεφαλαλγία, 1995;3:254-260.
 
19. Μητσικώστας Δ.Δ. Πειραματικά μοντέλα κεφαλαλγίας [Γράμμα]. Κεφαλαλγία, 1995;3:233-233.
 
20. Μητσικώστας Δ.Δ. Η επιδημιολογία της κεφαλαλγίας. Κεφαλαλγία, 1995;3:176-184.
 
21. Μητσικώστας Δ.Δ. Φαρμακευτική θεραπεία της ημικρανίας. Ιατρική, 1996; 70:32-41.
 
22. Μητσικώστας Δ.Δ. Θεραπεία ημικρανικής κρίσης. Ιατρική, 1999; 75:141-145.
 
23. Βικελής Μ, Αναγνώστου Ε, Μητσικώστας Δ.Δ. Καταμήνια και αποκλειστική καταμήνια ημικρανία σε δείγμα γυναικών του ιατρείου κεφαλαλγίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Κεφαλαλγία, 2003;11(3):110-114.
 
24. Βικελής Μ, Μητσικώστας Δ.Δ. Επεισοδιακή αθροιστική κεφαλαλγία. Ανάλυση 37 περιπτώσεων. Νευρολογία 2004;13:108-112.
 
25. Βικελής Μ, Ξιφαράς Μ, Μητσικώστας Δ.Δ., Γκέκας Γ. Αυτοσωματική επικρατιτική εγκεφαλική αρτηριοπάθεια με υποφλοιώδη έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια (σύνδρομο CADASIL): αναφορά περιστατικού. Νευρολογία 2004;13:142-146.
 
26. Βικελής Μ, Μητσικώστας Δ.Δ.. Hemicrania continua σε συσχέτιση με άλλες παθολογικές καταστάσεις: βιβλιογραφική ανασκόπηση. Νευρολογία 2005;14:75-81.
 
27. Βικελής Μ, Ζεμελίδου Λ, Τσατσάκη Κ, Μητσικώστας Δ.Δ.. Έλεγχος ημικρανίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κεφαλαλγία 2005;13:27-32.
 
28. Βικελής Μ, Μητσικώστας Δ.Δ.. Προφυλακτική θεραπεία αθροιστικής κεφαλαλγίας. Ανασκόπηση. Νευρολογία 2006;15:87-95.
 
29. Βικελής Μ. και Μητσικώστας Δ.Δ. Σύνδρομο HanDL. Κεφαλαλγία, 2006;13(3):120-122.
 
30. Βικελής Μ, Ξιφαρά Μ, Μητσικώστας Δ.Δ. Παραξυσμική ημικρανία και σύνδρομο SUNCT. Κεφαλαλγία 2006;15:241-246.
 
31. Βικελής Μ., Παπακώστα Σ, Μητσικώστας Δ.Δ. Είναι η δεξαμεθαζόνη αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ημικρανικής κρίσης; Κεφαλαλγία, 2007;15(2):207-209.
 
32. Rudolf J, Βικελής Μ, Δερμιτζάκης Ε, Γεωργιάδης Γ, Τσίπτσιος Ι, Μητσικώστας Δ.Δ. Χρόνος προσέλευσης των ασθενών με ΑΕΕ σε δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Νευρολογία 2007;16:370-376.
 
33. Βικελής Μ, Μητσικώστας ΔΔ. Η νευροαπεικόνιση στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με κεφαλαλγία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2007;19:39-43.
 
34. Μητσικώστας Δ.Δ. Natalizumab. Ποιοί το περιμένουν και ποιοί τελικά πρέπει να το πάρουν. Νευρολογία 2007.
 
35. Μητσικώστας Δ.Δ. Παθοφυσιολογία πόνου. Νευρολογία 2008:25-26.
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύνολον       Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων    
Ήδη δημοσιευθείσες   18   1ος σε   13
Δεκτές προς δημοσίευση   0   2ος σε   3
        Τελευταίος σε   2
        Άλλη θέση σε   0


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 
1. Η επιδημιολογία των κεφαλαλγιών. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγία, Επιμέλεια Έκδοσης Κ. Καραγεωργίου & Σ. Χαρμούση. Εκδόσεις Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας, σελ. 34-49, ISBN 960-8627-50-8.
 
2. Κατάταξη των κεφαλαλγιών. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 3-18, ISBN 960-8071-65-8.
 
3. Η κεφαλαλγία ως σύμπτωμα και ως νόσος. Η προσέγγιση του κεφαλαλγικού ασθενούς. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 19-38, ISBN 960-8071-65-8.
 
4. Επιδημιολογία κεφαλαλγιών. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 39-58, ISBN 960-8071-65-8.
 
5. Αιτιοπαθογένεια της ημικρανίας. Ι. Νευρομεταβιβαστές και υποδοχείς. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 87-102, ISBN 960-8071-65-8.
 
6. Αιτιοπαθογένεια της ημικρανίας. ΙΙΙ. Συμπεράσματα. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσηςΜητσικώστας Δ.Δ, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 115-120, ISBN 960-8071-65-8.
 
7. Κλινική εικόνα της ημικρανίας. ΔΔ Μητσικώστας. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης Μητσικώστας Δ.Δ, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 121-140, ISBN 960-8071-65-8.
 
8. Θεραπεία της ημικρανίας. Μ. Βικελής, Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 141-212, ISBN 960-8071-65-8.
 
9. Αιτιοπαθογένεια κεφαλαλγίας τύπου-τάσεως. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 179-188, ISBN 960-8071-65-8.
 
10.  Κλινική εικόνα, κλινκές μορφές και διάγνωση κεφαλαλγίας τύπου-τάσεως. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 3-18, ISBN 960-8071-65-8.
 
11. Θεραπεία της κεφαλαλγίας τύπου-τάσεως. Μ. Βικελής, Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 199-212, ISBN 960-8071-65-8.
 
12. Θεραπεία της αθροιστικής κεφαλαλγίας. Μητσικώστας Δ.Δ, Μ Βικελής. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 247-254, ISBN 960-8071-65-8.
 
13. Σπάνια σύνδρομα πρωτοπαθών κεφαλαλγιών. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 255-266, ISBN 960-8071-65-8.
 
14. Κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 343-364, ISBN 960-8071-65-8.
 
15. Άλλες ενδιαφέρουσες δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες. Μητσικώστας Δ.Δ. Στο: Κεφαλαλγίες, Επιμέλεια έκδοσης ΔΔ Μητσικώστας, 2η έκδοση, εκδόσεις ΒΗΤΑ, σελ. 365-378, ISBN 960-8071-65-8.
 
16. T. Ντόσκας, Μητσικώστας Δ.Δ. Η άνοια στη νόσο του Parkinson. Στο: Άνοια, Μ. Τσολάκη, Α. Κάζης, University Press, 2005, σελ. 232-228, ISBN 960-12-1365-1.
 
17. Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ., Καλλιμάνης Χ., Πολιτάκης Π., Μητσικώστας Δ.Δ. Ημικρανία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Σελίδες 239-258. Εκδόσεις Σελίδα, Αθήνα, 2006.
 
18. Βικελής Μ., Πολιτάκης Π., Σαλή Δ., Ξιφαράς Μ., Μητσικώστας Δ.Δ. Επιληψία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Σελίδες 227-238. Εκδόσεις Σελίδα, Αθήνα, 2006.Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συνολικός Αριθμός   38   Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων    
        1ος σε   18
        2ος σε   10
        Τελευταίος σε   8
        Άλλη θέση σε   2


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1.

Μητσικώστας Δ.Δ., Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ, Λέλλια-Σφηκάκη Α. Επίδραση του βαλπροϊκού νατρίου (VPA) στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου. 6η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Ιωάννινα 23-25 ΝΟΕ 1990, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 34.
 

2. Μητσικώστας Δ.Δ., Λέλλια-Σφηκάκη Α, Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ, Σεγδίτσα Χ. Επίδραση του βαλπροϊκού νατρίου (VPA) στη διαδικασία ενήβωσης στους επίμυες. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Βόλος 18-21 ΑΠΡ 1991, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 136.
 
3. Μητσικώστας Δ.Δ., Λέλλια-Σφηκάκη Α, Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ. Επίδραση του βαλπροϊκού νατρίου (VPA) στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου και ανασκόπηση της δράσης του στους πυρετικούς σπασμούς. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Βόλος 18-21 ΑΠΡ 1991, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 45.
 
4. Μητσικώστας Δ.Δ., Λέλλια-Σφηκάκη Α, Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ. Επίδραση του βαλπροϊκού νατρίου (VPA) στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου επιμύων. Αιτιολόγηση και βιβλιογραφική ανασκόπηση της αντιμανιοκαταθλιπτικής δράσης του φαρμάκου. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Βόλος 18-21 ΑΠΡ 1991, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 100.
 
5. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ. Το κοινωνικό profil των Ελλήνων μαθητών-χρηστών ουσιών της Δ. Γερμανίας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος 18-21 ΑΠΡ 1991, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 155.
 
6. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ. Η κατάσταση υγείας και η συμπεριφορά ως προς τη χρήση ουσιών των γονέων Ελλήνων μαθητών-χρηστών της Δ. Γερμανίας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος 18-21 ΑΠΡ 1991, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 155.7.
 
7. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ., Μπαρδάνης Γ, Κατσουλίδου Α, Στεφανής Κ. Επιπολασμός του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (IHV) σε Έλληνες χρήστες τοξικών ουσιών ενδοφλεβίως. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, Αθήνα, 6-9 ΦΕΒ 1992, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 88.
 
8. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ., Κοκκέβη Α, Στεφανής Κ. Συντελεστές κατάθλιψης σε χρήστες τοξικών ουσιών. 2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9-12 ΑΠΡ 1992, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 91.
 
9. Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ., Οικονόμου Μ, Στεφανής Κ. Ψυχιατρική νοσηρότητα σε χρήστες τοξικών ουσιών. 2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9-12 ΑΠΡ 1992, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 91.
 
10.  Μαλλιώρη ΜΜ, Μητσικώστας Δ.Δ., Αγγελόπουλος Ν, Στεφανής Κ. Διαπροσωπικές σχέσεις σε χρήστες τοξικών ουσιών. 2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9-12 ΑΠΡ 1992, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 99.
 
11. Μητσικώστας Δ.Δ., Ζης Β, Σπέγγος Κ. Υπάρχει η αποφρακτική θρομβο-αγγειίτιδα (ΑΘΟ) του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ); Αναφορά περιπτώσεως-συζήτηση. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 20-23 ΟΚΤ 1993, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 33.
 
12. Μητσικώστας Δ.Δ., Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ, Σφηκάκη Α. Μελέτη της επίδρασης της σουματριπτάνης (S) στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου επιμύων. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 20-23 ΟΚΤ 1993, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 51.
 
13. Μητσικώστας Δ.Δ., Μαντά Α, Χιόνη Α, Ηλίας Α, Λιακόπουλος Δ, Καλφάκης Κ, Παπαγεωργίου Κ. Δύο περιπτώσεις μιτοχονδριακής μυοπάθειας με θετικά αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης (anti-AchR). 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 20-23 ΟΚΤ 1993, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 52.
 
14. Μητσικώστας Δ.Δ., Θωμάς Α, Γκατζώνης Σ, Ηλίας Α, Παπαγεωργίου Κ. Επιδημιολογική μελέτη των συνδρόμων πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας (ΣΠΚ) στους μοναχούς του Αγίου Όρους Άθω (ΜΑ). 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 20-23 ΟΚΤ 1993, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 80.
 
15. Καπάκη Ε, Βαρελάς Π, Μητσικώστας Δ.Δ., Σφάγγος Κ, Παπαγεωργίου Κ. Πλάγια μυατροφική σκλήρυνσις, νόσος Paget των οστών και φαρυγγίωμα: μια τυχαία συνύπαρξη; 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 20-23 ΟΚΤ 1993, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 87.
 
16. Μητσικώστας Δ.Δ., Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ, Σφηκάκη Α, Βαρώνος Δ. Η επίδραση της σουματριπτάνης στις βιολογικές αμίνες του εγκεφάλου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 17-19 ΝΟΕ 1995, Αθήνα, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
17. Μητσικώστας Δ.Δ., Τσακλακίδου Α, Αθανασιάδης Ν, Θωμάς Α. Ο ετήσιος επιπολασμός των κεφαλαλγιών στην Ελλάδα: Συσχετίσεις με το γεωγραφικό πλάτος και κλιματολογικούς παράγοντες. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 17-19 ΝΟΕ 1995, Αθήνα, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
18. Μητσικώστας Δ.Δ., Γκατζώνης Σ, Θωμάς Α, Καλφάκης Ν, Ηλίας Α, Παπαγεωργίου Κ. Ο εξάμηνος επιπολασμός των κεφαλαλγιών στους φοιτητές της Ιατρικής. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 17-19 ΝΟΕ 1995, Αθήνα, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
19. Μητσικώστας Δ.Δ., Μπρατσίκος Τ, Πολυχρονίδης Ι. Το βαλπροϊκό στην προφύλαξη της ημικρανίας: Μια πρόδρομη ανοιχτή κλινική μελέτη. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 17-19 ΝΟΕ 1995, Αθήνα, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
20. Μητσικώστας Δ.Δ., Καρανδρέας Ν, Κουτσόπετρας Π, Πιπέρος Π, Λυγιδάκης Ι, Παπαγεωργίου Κ. Καταγραφή δεσμιδώσεων σε υγιή άτομα. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 17-19 ΝΟΕ 1995, Αθήνα, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
21. Μητσικώστας Δ.Δ., Θωμάς Α, Γκατζώνης Σ, Ηλίας Α, Παπαγεωργίου Κ. Διαταραχές συναισθήματος σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997, Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
22. Μητσικώστας Δ.Δ., Πολυχρονίδης Ι. Το βαλπροϊκό και η φλουναριζίνη στην προφύλαξη της ημικρανίας. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997, Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
23. Μητσικώστας Δ.Δ., Γκατζώνης Σ, Θωμάς Α, Ηλίας Α, Παπαγεωργίου Κ. Η βουσπιρόνη (BUS) και η αμιτριπτυλίνη (ΑΜΤ) στη θεραπεία της χρόνιας κεφαλαλγίας τύπου-τάσεως (ΚΤΤ). 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997, Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
24. Μητσικώστας Δ.Δ., Σφηκάκης ΠΠ, Μανουσάκης ΜΝ, Φουκανέλη Δ, Μουτσόπουλος Χ. Η κεφαλαλγία (Κ) στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο(ΣΕΛ). 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997, Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
25. FM Curter, Μητσικώστας Δ.Δ., Ayata G, Moskowitz MA. Τα βαρβιτουρικά ελαττώνουν την έκθεση της c-fos πρωτείνης στον αισθητικό πυρήνα του τριδύμου (ΑΠΤ). 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997,Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
26. Μητσικώστας Δ.Δ., Sanchez del Rio M, Cutrer FM, Weaber C, Moskowitz MA. Ο αταγωνιστής των NMDA υποδοχέων ΜΚ-801 ελαττώνει την έκθεση της c-fos πρωτείνης στον αισθητικό πυρήνα του τριδύμου (ΑΠΤ) επιμύων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 15-18 ΟΚΤ 1997, Ηράκλειο, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ.
 
27. Στράνζαλης Γ., Τσαμανδουράκη Κ., Αλαμάνος Γ., Μητσικώστας Δ.Δ., Συγκούνας Ε., Σακάς Δ. Ο επιπολασμός της οσφυο-ισχιαλγίας στην Ελλάδα. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 25-27 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 104.
 
28. Ε. Αναγνώστου, Μητσικώστας Δ.Δ. Η αντίληψη του χρόνου σε ασθενείς με ημικρανία. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 6-9 ΝΟΕ 2002, Αθήνα, Νευρολογία, 2002;11: 135-136.
 
29. Ντόσκας Τ, Μπεσμέρτης Λ., Μητσικώστας Δ.Δ. Επιπολασμός Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο μόνιμο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού. 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 7-10 ΝΕΟ 2002, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 454.
 
30. Ε. Αναγνώστου, Μητσικώστας Δ.Δ. Η αντίληψη του χρόνου σε ασθενείς με ημικρανία. 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 7-10 ΝΟΕ 2002, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις Συνεδρίου σελ. 455.
 
31. Βικελής Μ., Αναγνώστου Ε., Μητσικώστας Δ.Δ. Η καταμήνιος ημικρανία στις γυναίκες του ιατρείου κεφαλαλγίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Προφορική ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 21-23 Φεβρουαρίου 2003.
 
32. Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ., Μπάστα Α., Γαλανόπουλος Α., Τσακίρης Α., Μητσικώστας Δ.Δ., Γκέκας Γ.. Εγκεφαλική Αυτοσωματική Επικρατητική Αρτηριοπάθεια με Υποφλοιώδη Έμφρακτα και Λευκοεγκεφαλοπάθεια (σύνδρομο CADASIL): Αναφορά περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 25η φθινοπωρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Κέρκυρα, 6-8 Νοεμβρίου 2004.
 
33. Βικελής Μ., Ζεμελίδου Λ., Τσατσάκη Χ., Μητσικώστας Δ.Δ. Η χρήση διαγνωστικών ερωτηματολογίων για την ημικρανία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2006.
 
34. Βικελής Μ. Τσατσάκη Χ., Ζεμελίδου Λ., Μητσικώστας Δ.Δ. Η νευροαπεικόνιση στην διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με κεφαλαλγία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2006.
 
35. Βικελής Μ. και Μητσικώστας Δ.Δ. Σύνδρομο HanDL. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 20o Πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Λάρισα, 16-19 Μαρτίου 2006.
 
36. Βικελής Μ. Κατσιάρη Χ., Παρασκευοπούλου Ε., Θεοδώσης Σ., Αργυρακοπούλου Γ., Τεντολούρης Ν., Σφηκάκης Π., Μητσικώστας Δ.Δ. Ημικρανία σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Πρόδρομα αποτελέσματα από μια συστηματική και ελεγχόμενη μελέτη παρακολούθησης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
 
37. Ταμπάκη Ν., Βικελής Μ., Μπεσμέρτης Λ., Βέμμος Κ., Στάθης Π., Μητσικώστας Δ.Δ. Συσχέτιση της ιδεοκινητικής απραξίας με υποφλοιώδεις εγκεφαλικές βλάβες σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
 
38. Κωνσταντόπουλος Κ., Βικελής Μ., Ξιφαρά Κ., Μητσικώστας Δ.Δ. Δυσαρθρία και αστάθεια φώνησης στην πολλαπλή σκλήρυνση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Κεφαλαλγίες, ISBN 960-7308-75-1, BHTA 1997
2. Κεφαλαλγίες, 2η έκδοση, ISBN 960-8071-65-8, BHTA 2004
3. Πολλαπλή Σκλήρυνση, ISBN 960-8071-63-1, BHTA 2004         
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κος Δ.Δ. Μητσικώστας παρουσιάζει περιληπτικά τα παρακάτω σημαντικά επιτεύγματα στη σταδιοδρομία του: 

Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση, Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (1985), ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (8).
2. Διδακτορική Διατριβή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), ΑΡΙΣΤΑ.
3. Τίτλος ειδικότητας νευρολογίας.
4. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ηλεκτρομυογραφία.
5. Σχολείο καταδυτικής ιατρικής.
6. Μεταδιδακτορικές σπουδές στη μοριακή φαρμακολογία ημικρανίας στο Harvard Medical School (1996-1998).
7. Μεταδιδακτορικές σπουδές στη μοριακή φαρμακολογία ημικρανίας στο University College of London (Institute of Neurology, 2001).


Διδακτικό Έργο

1.  Διδασκαλία φοιτητών ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2000 και 2000-2001) στην κλινική νευρολογία.
2. Διδασκαλία φοιτητών Στρατιωτικής Νοσηλευτικής Σχολής (Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδετικό Ίδρυμα) στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας, (180 ώρες διδασκαλίας).
3. Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, ως σήμερα, 3 ώρες/έτος στο μάθημα της νευρολογικής σημειολογίας.
4. Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μάθημα του κεφαλικού πόνου από το 2010 (κλινική πρακτική και θεωρητικά μαθήματα, 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές σε κάθε 6μηνο, από το 2010).
5. Σεμινάρια σε Νευρολογικά Θέματα. Από το 1996 κάθε 2 χρόνια διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια για ειδικευόμενους στη Νευρολογία (6 σεμινάρια μέχρι στιγμής 30 διδακτικών ωρών το καθένα, με CME 20-28.Κλινικό / Εργαστηριακό Έργο

A. Κλινικό Έργο:
1.   Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού ιατρείου Κεφαλαλγίας στο Ναυτικό Νοσοκομέιο Αθηνών (1994-ΠΑΡΟΝ) με 2500 καταγεγραμμένους ασθενείς.
2. Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (1999-ΠΑΡΟΝ) με 480 καταγεγραμμένους ασθενείς.
3. Από το 2000 είναι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ, η οποία διαθέτει 12 ΚΛΙΝΕΣ (από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2011 έχουν νοσηλευθεί συνολικά 5.572 ΑΣΘΕΝΕΙΣ)
4. Προσωπική εξέταση και χειρισμό στα Εξωτερικά Ιατρεία της Νευρολογικής Κλινικής σε  9.255 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (1.1.2000-31.12.2011).
5. Συμμετοχή σε 27 πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙ-IV.
 

B. Εργαστηριακό / Πειραματικό Έργο: 

Tο πειραματικό έργο του υποψήφιου εστιάζεται στη νευρομεταβίβαση του πόνου. Έχει εργασθεί σε ειδικά πειραματικά πρότυπα ημικρανίας και πόνου (μικροχειρουργική εγκεφάλου μυών και επιμύων υπό μικροσκόπιο) και δημιούργησε το C-Fos πρότυπο της ημικρανίας σε επίμυες και μυς, όπως επίσης το πρότυπο CREB σε επίμυες. Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις
1. 1994 - 1996 επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
2. 1996 - 1998 ερευνητής στο Harvard Medical School.
3. 1998 - 2000 επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
4. 2001 ερευνητής στο Univerisy College of London Instiute of Neurology.
5. 2000 - παρόν διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο
1. Από το 1996 διοργάνωση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων στη Νευρολογία που διενεργούνται ανελλειπώς κάθε διετία στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
2. Διοργάνωση τριών διεθνών επιστημονικών σεμιναρίων.
3. Απο το 2000 διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.Ερευνητικό, Συγγραφικό και Συντακτικό Έργο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   57   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ    34 
1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   27   1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ    19
2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   8         2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   8
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   7   ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   
ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ   15   ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ   296,415        
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ   5.2        
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ   1.462        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ   653        
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Η   17        


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ   3   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   36
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   38
σε Διεθνείς Εκδόσεις   5         ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ    
σε Ελληνικές Εκδόσεις   18   σε Διεθνή Συνέδρια / Συναντήσεις   35
Σύνολο   26   σε Ελληνικά Συνέδρια / Συναντήσεις   134
        Σύνολο   242
        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ)   11 
Δ. Μητσικώστας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Έκρηξη νέων θεραπειών για την πολλαπλή σκλήρυνση
19.2.2017
Συνέντευξη του Αν. Καθηγητή Δήμου Μητσικώστα για την πολλαπλή σκλήρυνση στο πλαίσιο συνεδρίου Νευρολογίας
21.2.2017 Συνεδριο Νευρολογίας, Βόλος
Ομάδα Κεφαλαλγίας για το σχέδιο Value of Treatment (VOT) του European Brain Council
18.1.2017
 
 
SITEMAP
 
   ΙΑΤΡΕΙΟ    ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ    ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ    ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ    ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ    LINKS  
   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ    ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ          
   ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ    ΙΛΙΓΓΟΣ - ΖΑΛΗ          
   ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ    ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓKΕΦΑΛΙΚΑ          
       ΝΟΣΟΣ PARKINSON          
 
Βασιλίσσης Σοφίας 77Α Αθήνα 11521, Τηλέφωνο 210 725 4316, FAX: 210 725 4317, E-mail: info@dimosmitsikostas.gr  /   design & developed by WEB-W